Top

YAYINLAR

Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya.jpg

Haber

Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya

TMMOB İçmimarlar Odası’nın içmimarlık mesleğine akademik anlamda katkı sağlaması amacıyla başlattığı ‘Dosya’ adlı derleme çalışmalarının ilkini “Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya” başlığıyla yayımladı.
141 sayfadan oluşan ve Ajans Paralel tarafından İçmimarlar Odası adına basılan kitapta yer alacak makalelerden bazıları şöyle:
• Arkitekt dergisinde Abdullah Ziya tarafından 1931 yılında yayınlanan “Binanın İçinde Mimar” adlı makale
• Dahili Mimari – Anonim
• Mobilya Meselesi – Zeki Sayar.
• Önder Küçükerman’ın kaleme aldığı 4 makale:
1-1930’lu Yıllarda Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bir Kübizm Ustası: Zeki Kocamemi ve Mobilyaları.
2- Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçiş Yıllarında Avrupa’daki Değişimleri Türkiye’ye Taşıyan Bir Ahşap Mobilya Ustası: Hayati Görkey.
3-1939-1945 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde ‘Dahili Mimari Şube Şefi’ ünlü ‘Art Deco’ Sanatçısı: Marie Louis Süe.
4- 1939-1945 Yıları Arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde ‘Dahili Mimari Şefi’ Ünlü Fransız ‘Art Deco’ Sanatçısı: Marie Louis Süe ve Türkiye’deki Tasarımlar.
• Şebnem Uzunarslan’ın “Erken Cumhuriyet Dönemi Konutlarında Mekan ve Mobilya” başlıklı tezine gönderme yapan makalesi.
• Gökhan Karakuş’un Erken Modernistler ve Kare Metal adlı makaleleri.
• Meltem O Gürel’in 1950-1960 yıllarında salon kültürü, kullanımı ve mobilyasına odaklanan “Consumption in Modern Furniture” adlı yazının Türkçe çevirisi.
• Zeynep Yasa Yaman’ın “Bauhaus ve Söylemleştirilen İç Mekan anlayışı: Yeni Yaşam, Yeni Dekorasyon, Yeni Mobilya” adlı makalesi.
Umut Şumnu tarafından düzenlenen bu derlemeyi İçmimarlar Odası ile temasa geçerek edinebilirsiniz.

Türkiyede içmimimarlık ve içmimarlar.jpg

Haber

Türkiye’de İç Mimarlık ve İç Mimarlar

İçmimarlar Odası tarafından ilki "Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya" adıyla yayınlanan dosya serisinin ikincisi "Türkiye'de İçmimarlık ve İçmimarlar" adıyla yayınlandı.
"Türkiye’de İç Mimarlık ve İç Mimarlar" Kitabı Yayınlandı
Umut Şumnu tarafından derlenen kitap, Türkiye'de söylemsel olarak "görünmez kılınan" modern iç mekanın mesleki ve eğitim anlamında ortaya çıkışına ve sürecin örgütlenmesini ele almayı hedefleyor.
Derlemenin birinci bölümünde tezyini sanattan, dahili tezyinata, dahili mimariye ve daha sonra içmimarlığa uzanan süreçte modern iç mekanın algılanışında ve aktarımındaki değişimlere yer veriliyor. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi üzerinden ele alınan bu süreçte, eğitim alanındaki gelişmelere/değişimlere paralel olarak mesleki anlamdaki örgütlenmeler de ele alınıyor.
Çalışmanın ikinci bölümünde hem eğitmen hem uygulamacı olarak mesleğin gelişimine katkı sağlayan kişilerin röportajlarına ve çizimlerine yer veriliyor.
Kitabın içeriği şu şekilde;
Bölüm 1: Türkiye'de İçmimarlık
- Türkiye'de İçmimarlık: Modern Mimarlığın İçselleştirilmesi (Umut Şumnu)
- Yeni Tezyini Sanat (İsmail Hakkı Oygar)
- Tezyini Sanat (Marie Louis Sue)
- Türkiye'de İçmimarlığın Bir Hikayesi (Meltem O. Gürel)
- 1970'de Türk Sanatı: İçmimarlık (Önder Küçükerman)
- Türkiye'de İçmimarlık Tarihine Bakış 1, 2,3 (Nurten Ünansal)
- İçmimarlar Derneği Raporu (İçmimarlar Derneği)
- İhtisas Ayrımı Raporu (Sadun Ersin)
- Türkiye'de İçmimarlık Meslek Alanı ve Eğitiminin Tarihi (Burak Kaptan)
Bölüm 2: Türkiye'de İçmimarlar
Sadun Ersin röportajı/çizimleri
Önder Küçükerman röportajı /çizimleri
Gözen Küçükerman röportajı/çizimleri
Nurten Ünansal röportajı/çizimleri

İçmekan tasarımında afet risk planlaması.jpg

Haber

İçmekân Tasarımında Afet ve Acil Durum Risk Planlaması

Yayın kurulumuz tarafından, Prof. Ayşe Müge Bozdayı’nın katkıları ile Üyemiz Sn.Betül Bilgenin sanatta yeterlik tez çalışmasından kitaplaştırılan “İçmekân Tasarımında Afet ve Acil Durum Risk Planlaması” adlı yayınımız mesleğimizin hayati önemini vurgulayan yanı ile ayrı bir değer taşımaktadır.

T.C. Başbakanlık Afet işleri Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı, Müdahale Dairesi Başkanlığı,  İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı, Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı gibi kurumlara gönderilmiştir.