İçmimarlar Odası

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Asıl Üyelik


Türkiye sınırları içerisinde mesleklerini ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan içmimarların, mesleki faaliyette bulunabilmeleri veya meslekleriyle ilgili bir işte çalışabilmeleri veyahut meslek alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunabilmeleri için mezuniyetlerini izleyen bir ay içinde Odaya üye olmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur. Üye kaydında lisans diploması esastır. Odaya asıl üye olabilmek için; Türkiye’deki üniversitelerin ilgili fakültelerinde yer alan bölümlerden içmimar ya da içmimar ve çevre tasarımcısı lisans unvanı ile mezun olmak veya yabancı ülkelerdeki üniversitelerden alınmış diplomaların yukarıda belirtilen unvanlara denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir.


Üyelik İçin Gerekli Evraklar:1) Yurt Dışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin Bu Belgelerin Yanı Sıra, Yükseköğretim Kurulundan Aldıkları Denklik Belgeleri veya Onaylı Suretini de getirmeleri gerekmektedir.


2) Posta yolu ile gönderilecek olan evrakların Noter Onaylı olması gerekmektedir.


Not: Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır.


Banka Hesap Bilgileri:


Hesap Adı : TMMOB İçmimarlar Odası
Banka : T.C. Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi
Şube Kodu : 0919
Hesap No : 57209156 -5001
IBAN No : TR89 0001 0009 1957 2091 5650 01


Onur Üyeliği


Odanın amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, meslek onurunu koruyarak, yurt içinde ya da yurt dışında en az kırk yıl içmimarlığa emek vermiş kişilerle ülkemizde veya yurt dışında içmimarlık alanında olağanüstü hizmetlerde bulunmuş kişiler Onur Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla onur üyesi olarak kayıt edilebilirler. Onur üyelerinin Genel Kurul’da oy hakları yoktur.


Fahri Üyelik


Oda üyesi olmadığı hâlde, Odanın veya mesleğin yararına yapılan her türlü aktivite ve çalışmada, Odaya ve aktivitelere gönüllü destek veren kişi veya kuruluşlara, verdikleri hizmet ve destek karşılığı fahri üyelik verilebilir. Bu kişiler, Onur Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla fahri üye olarak kayıt edilebilirler. Fahri üyeler asıl üyelerin haklarını kullanamazlar ve Genel Kurulda oy kullanamazlar.


Öğrenci Üyeliği


Üniversitelerin ilgili bölümlerinde içmimarlık eğitimini sürdüren öğrencilerin Odaya başvurmaları hâlinde Öğrenci Üye olarak kaydı yapılır. Öğrenci üyelerin aidat zorunluluğu yoktur. Öğrenci üyeliğine ilişkin ilkeler ve kurallar Birlik tarafından belirlenir.

Öğrenci Üyelik Formu İçin Tıklayınız