Top

Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya

Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya.jpg

TMMOB İçmimarlar Odası’nın içmimarlık mesleğine akademik anlamda katkı sağlaması amacıyla başlattığı ‘Dosya’ adlı derleme çalışmalarının ilkini “Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya” başlığıyla yayımladı.
141 sayfadan oluşan ve Ajans Paralel tarafından İçmimarlar Odası adına basılan kitapta yer alacak makalelerden bazıları şöyle:
• Arkitekt dergisinde Abdullah Ziya tarafından 1931 yılında yayınlanan “Binanın İçinde Mimar” adlı makale
• Dahili Mimari – Anonim
• Mobilya Meselesi – Zeki Sayar.
• Önder Küçükerman’ın kaleme aldığı 4 makale:
1-1930’lu Yıllarda Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bir Kübizm Ustası: Zeki Kocamemi ve Mobilyaları.
2- Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçiş Yıllarında Avrupa’daki Değişimleri Türkiye’ye Taşıyan Bir Ahşap Mobilya Ustası: Hayati Görkey.
3-1939-1945 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde ‘Dahili Mimari Şube Şefi’ ünlü ‘Art Deco’ Sanatçısı: Marie Louis Süe.
4- 1939-1945 Yıları Arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde ‘Dahili Mimari Şefi’ Ünlü Fransız ‘Art Deco’ Sanatçısı: Marie Louis Süe ve Türkiye’deki Tasarımlar.
• Şebnem Uzunarslan’ın “Erken Cumhuriyet Dönemi Konutlarında Mekan ve Mobilya” başlıklı tezine gönderme yapan makalesi.
• Gökhan Karakuş’un Erken Modernistler ve Kare Metal adlı makaleleri.
• Meltem O Gürel’in 1950-1960 yıllarında salon kültürü, kullanımı ve mobilyasına odaklanan “Consumption in Modern Furniture” adlı yazının Türkçe çevirisi.
• Zeynep Yasa Yaman’ın “Bauhaus ve Söylemleştirilen İç Mekan anlayışı: Yeni Yaşam, Yeni Dekorasyon, Yeni Mobilya” adlı makalesi.
Umut Şumnu tarafından düzenlenen bu derlemeyi İçmimarlar Odası ile temasa geçerek edinebilirsiniz.