Top

İçmekân Tasarımında Afet ve Acil Durum Risk Planlaması

İçmekan tasarımında afet risk planlaması.jpg

Yayın kurulumuz tarafından, Prof. Ayşe Müge Bozdayı’nın katkıları ile Üyemiz Sn.Betül Bilgenin sanatta yeterlik tez çalışmasından kitaplaştırılan “İçmekân Tasarımında Afet ve Acil Durum Risk Planlaması” adlı yayınımız mesleğimizin hayati önemini vurgulayan yanı ile ayrı bir değer taşımaktadır.

T.C. Başbakanlık Afet işleri Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı, Müdahale Dairesi Başkanlığı,  İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı, Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı gibi kurumlara gönderilmiştir.