HABERLER

Haber

20/02/2019 DAHA KAÇ İNSANIMIZI BİNA YIKIMLARI ARASINDA YİTİRECEĞİZ!

6 Şubat 2019`da Millet olarak acı bir haberle sarsıldık. Bizler olası bir İstanbul depreminde binaların sağlamlığını tartışırken, depreme maruz kalmadan 8 katlı bir bina çökerek yerle bir oldu.  Bunun sonucunda 21 insanımız hayatını kaybetti.

Maalesef ülkemizin farklı illerinde her yıl bunun gibi birçok bina çökmekte, oluşan can kayıpları yanında maddi ve manevi zararlar oluşmakta, insanlarımız acı çekmektedirler.

Sebep olarak; gerekli mühendislik hizmetlerini almama, gerekli zemin etüdünün yapılmaması, eksik ve yetersiz/niteliksiz malzeme kullanımı, projeye uygunsuzluk ve hatalı projelendirme gibi nedenler kök neden olarak gösterilmektedir.    

Bununla beraber, yetkinlik ve uzmanlığı olmayan kişiler tarafından yapılan iç mekân tadilatları nedense göz ardı edilmektedir.

Basına yansımış beyanlarda; 14 Dairesi bulunan binanın zemin katında bir hazır giyim atölyesinin yer aldığı ve yakın zaman içerisinde bazı kolonlarının kırıldığı, perde betonun kaldırılarak alan genişletmesi yapıldığı yer almaktadır.

Bu bağlamda, Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimlerin acilen, izinsiz ve ruhsatsız yapılan iç mekân tadilatları üzerine eğilmeli, yapı içerisinde her türlü tadilatın içmimar onayı ve içmimar denetimi olmaksızın yapılmamasına ilişkin düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Başta Konutlar olmak üzere yaşam alanlarımız olan Hastane, Otel, Okul, Sağlık Ocakları, Eczane, İbadethaneler, Konferans Salonları, Kreş vb. gibi kamuoyunun kullanımına açık olan nitelikli yapılarda ve Kamu Yapılarında İçmimari Proje ve Kontrolörlüğünün istenilmesi güvenli, sağlıklı ve ergonomik yapılar için bir zorunluluktur. İçmimarlık mesleğini yapılarda yok saymak yapılan en büyük yanlıştır.

Yapılarda İç mekân donanımına ilişkin işlerin ve denetimlerinin, alanında uzman içmimarlarca yapılmasının yasal bir zorunluluk haline getirilmesi, imar mevzuatında mimari projeye ek olarak içmimari projenin de talep edilmesinin kamu yararı ve güvenliği açısından yapı üretim ve denetim süreçlerinde içmimarlık uzmanlık alanından yararlanılmaması ve bu süreçlerde içmimarların bulunmamasının bir sonucu olup, yapı üretim süreçlerinde ve yapı denetim kuruluşlarında içmimar bulunması gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Ülkemizde bir daha can kayıplarının yaşanmaması için, Genel Merkez ve tüm Şubelerimiz ile birlikte kurum ve kuruluşlarımızla iş birliğine hazırız.

Hep birlikte bu acıların önüne geçelim…

TMMOB İçmimarlar Odası olarak, Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

 TMMOB İçmimarlar Odası
24. Dönem Yönetim Kurulu

Haber

15/02/2019 Türk Tasarım Dayanışma Konseyi’ nin 18. toplantısına katıldık

TMMOB İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emrah KAYMAK, Yönetim Kurulu Üyemiz Simay ÖZKAN ve İzmir Ekonomi Üniversitesi içmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden Doç. Dr. Osman Demirbaş ile Türk patent ve Marka Kurumu’nun düzenlediği Türk Tasarım Dayanışma Konseyi’ nin 18. toplantısına katıldı.


Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tasarım yoğunluklu sektörlerin, istihdama ve milli gelire ciddi katkı sağladığını vurgulayarak "Başta KOBİ'ler olmak üzere, tüm üretici aktörlerin tasarım sürecini etkin şekilde kullanıp yönetmesi hayati öneme sahip. KOSGEB aracılığıyla tasarım destekleri veriyoruz. Desteklerden faydalanan firmalar, yararlanmayan firmalara göre yurt içi satışlarını yüzde 48, Ar-Ge harcamalarını yüzde 30, çalışan sayılarını yüzde 14 ve faaliyet karlarını yüzde 64 artırdı." dedi.

 

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, başvuru ve tescil işlemlerinin yanı sıra tasarım stratejisi ve eylem kapsamına ilişkin bilgi ve verileri Türk Tasarım Danışma Konseyine sunduklarını dile getirdi. Asan, Konseyin Türkiye'de tasarıma dair politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların eş güdüm içerisinde çalışmalarını sağlamayı amaçladığını belirtti.

 

Varank'ın Prof. Dr. Önder Küçükerman'a Tasarım Konseyi Onur Ödülü’nü takdim etmesinin ardından Konsey toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirildi.


Türk Tasarım Dayanışma Konseyi toplantısında, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpay Er, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülay Hasdoğan, ETMK Başkanı Sertaç Ersayın, Türk Tasarımın Duayenlerinden Büyük Usta Prof. Dr. Önder Küçükerman ile Türk Tasarımı hakkında fikir alışverişinde bulunduk. 


Haber

07/02/2019 2. İÇMİMARLIK ÇALIŞTAYI


Sn. Üyemiz,

 

Mesleğimizin uygulama alanında çıkan sorunlarını yasa ve yönetmelik paralelinde tekrar gözden geçirmek ve Odamızın görüş ve önerilerini ortaya koymak adına üzere TMMOB İçmimarlar Odası 2. İçmimarlık Çalıştayını “Kamuda İçmimarlığın Tanımı Ve Yeri” temasıyla
09 – 10 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara Latanya Otelde gerçekleştirecektir.

 

Çalıştay hazırlığı için;

 

Çalışma Atölyesi 1 –        Kamusal Alanda İçmimari Proje

Çalışma Atölyesi 2 –        Kamuda İçmimar İstihdamı

Çalışma Atölyesi 3 –        İçmimarlık Eğitimi – YÖK – Üniversiteler – MEB

Çalışma Atölyesi 4 –        TSE - KİK – İhalelerde İçmimar Personel Zorunluluğu

Çalışma Atölyesi 5 –        İnsan Sağlığı Ve Güvenliği, Ekonomi, Konfor

 

konu başlıklarında 5 Atölye oluşturulmuştur. Atölyelere isimler 09 Şubat 2019 tarihinde belirlenecek olup, Atölye çalışmaları 10 Şubat 2019 Pazar günü gerçekleştirecektir. Atölye çalışmalarının bitmesi ile birlikte komisyon raporları hazırlanacaktır. 


Çalıştay Yeri:

 

Latanya Otel Ankara - Kavaklıdere Mahallesi, Büklüm Sokağı No:1,  Çankaya/Ankara

Saat:      1. Gün 09.02.2019 – Cumartesi -  09:30

                2. Gün 10.02.2009 Pazar – 10:00


ÇALIŞMA ATÖLYESİ 1 – KAMUSAL ALANDA İÇMİMARİ PROJE-

1.       Tüm Kamusal Alanlarda İçmimari Proje Gerekliliği

2.       Hastane, Otel, Okul, Sağlık Ocakları, Eczane, İbadethaneler, Konferans Salonları, Kreş vb. gibi Kamuoyunun kullanımına açık olan nitelikli yapılarda ve Kamu Yapılarında İçmimari Proje ve Kontrolörlüğünün istenilmesi

ÇALIŞMA ATÖLYESİ 2 – KAMUDA İÇMİMAR İSTİHDAMI-

1.       Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Kadro İhdası Ve Mevcut Kadroların Artırılması

ÇALIŞMA ATÖLYESİ 3 – İÇMİMARLIK EĞİTİMİ – YÖK – ÜNİVERSİTELER – MEB

1.       MEB Onaylı Kursların Kapatılması

2.       Üniversitelerde Akademik Kadro Yetersizliği

3.       Bölümlerin ve İçmimari Eğitimci Kriterlerinin Belirlenmesi

ÇALIŞMA ATÖLYESİ 4 – TSE - KİK – İHALELERDE İÇMİMAR PERSONEL ZORUNLULUĞU

1.       Birim Fiyat Oluşturulmasında İçmimar Gerekliliği

2.       Kamu İhalelerinde İçmimar Anahtar Teknik Personel Zorunluluğu

ÇALIŞMA ATÖLYESİ 5 - İNSAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, EKONOMİ, KONFOR

1.       Doğru Malzeme Seçimi Ve Denetimi İnsan Sağlığına Ve Ekonomiye Katkısı

2.       Doğru Gayrimenkul Değerlendirme İle Ekonomiye Sağlanacak Katkı 

Haber

13/11/2018 Vefat ve Başsağlığı

Odamız Kurucu Üyelerinden 17 Sicil Numara ile kayıtlı olan Halil Selçuk UÇKU’nun 08.11.2018 tarihinde Vefat etmiş olduğu haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hayatı boyunca bir Türk İçmimarı olarak Odamıza ve mesleğimize hizmet etme amacı hep ön sırada yer alan Halil Selçuk UÇKU, hem İçmimarlar Odası’nın kurucu üyelerinden olarak, meslek ve meslektaşlarının sorunlarını ele almış hem de Üniversitelerde eğitmenliğe başlayarak, genç kuşaktaki İçmimarlara, başarılı olabilmeleri adına aktarımlarda bulunmuştur.

2018 yılında mesleğinin 48’inci yılını kutlayan Halil Selçuk UÇKU, kendisini ‘içmimar’; ‘ressam’ ve ‘eğitmen sanatçı’ olarak tanımlayan ‘sanatçı ve aydın kimliğiyle’ bütünleştirdiği meslek birikimini, alçak gönüllükle değerlendiren Ustamız, İçmimarlık dünyasının saklı değerlerinden biri olmuştur.

Bu vesileyle Merhum Halil Selçuk UÇKU’ ya Allah’tan Rahmet, Ailesine, Sevenlerine, İçmimarlar camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Saygılarımızla,

 

TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu