Top

Türkiye’de İç Mimarlık ve İç Mimarlar

Türkiyede içmimimarlık ve içmimarlar.jpg

İçmimarlar Odası tarafından ilki "Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya" adıyla yayınlanan dosya serisinin ikincisi "Türkiye'de İçmimarlık ve İçmimarlar" adıyla yayınlandı.
"Türkiye’de İç Mimarlık ve İç Mimarlar" Kitabı Yayınlandı
Umut Şumnu tarafından derlenen kitap, Türkiye'de söylemsel olarak "görünmez kılınan" modern iç mekanın mesleki ve eğitim anlamında ortaya çıkışına ve sürecin örgütlenmesini ele almayı hedefleyor.
Derlemenin birinci bölümünde tezyini sanattan, dahili tezyinata, dahili mimariye ve daha sonra içmimarlığa uzanan süreçte modern iç mekanın algılanışında ve aktarımındaki değişimlere yer veriliyor. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi üzerinden ele alınan bu süreçte, eğitim alanındaki gelişmelere/değişimlere paralel olarak mesleki anlamdaki örgütlenmeler de ele alınıyor.
Çalışmanın ikinci bölümünde hem eğitmen hem uygulamacı olarak mesleğin gelişimine katkı sağlayan kişilerin röportajlarına ve çizimlerine yer veriliyor.
Kitabın içeriği şu şekilde;
Bölüm 1: Türkiye'de İçmimarlık
- Türkiye'de İçmimarlık: Modern Mimarlığın İçselleştirilmesi (Umut Şumnu)
- Yeni Tezyini Sanat (İsmail Hakkı Oygar)
- Tezyini Sanat (Marie Louis Sue)
- Türkiye'de İçmimarlığın Bir Hikayesi (Meltem O. Gürel)
- 1970'de Türk Sanatı: İçmimarlık (Önder Küçükerman)
- Türkiye'de İçmimarlık Tarihine Bakış 1, 2,3 (Nurten Ünansal)
- İçmimarlar Derneği Raporu (İçmimarlar Derneği)
- İhtisas Ayrımı Raporu (Sadun Ersin)
- Türkiye'de İçmimarlık Meslek Alanı ve Eğitiminin Tarihi (Burak Kaptan)
Bölüm 2: Türkiye'de İçmimarlar
Sadun Ersin röportajı/çizimleri
Önder Küçükerman röportajı /çizimleri
Gözen Küçükerman röportajı/çizimleri
Nurten Ünansal röportajı/çizimleri