Top
HABERLER & DUYURULAR

Haber

27/Nisan/2022 Basın Açıklaması

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Odalar, Gezi Davası'nın karar duruşması üzerine 26 Nisan 2022 tarihinde "Unutulmaz Gezi’yi Selamlıyoruz. Hiçbir Hukuk Dışı Karar Gezi Direnişinin Meşruiyetini Gölgeleyemez” başlıklı bir açıklama gerçekleştirdi.

Unutulmaz Gezi’yi Selamlıyoruz

Hiçbir Hukuk Dışı Karar Gezi Direnişinin Meşruiyetini Gölgeleyemez

 

AKP iktidarını geri dönülmezcesine sarsan 2013 Gezi-Haziran direnişi ve sonrasında iktidarın başvurduğu baskı ve zulüm politikalarının yeni bir örneğine dün tanık olduk. Milyonlarca insanın yer aldığı, yakın tarihimizin en güzel günlerinin yaşandığı 2013 Gezi direnişi-Haziran halk hareketiyle ilgili siyasi dava dün tam bir  hukuk garabeti ile sonuçlandı.

 

İktidarın isteği doğrultusunda kurgulanan bu hukuk dışı davanın sonucunda, aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası’nın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu arkadaşlarımız mahkûm edildiler ve tutuklandılar.

 

Karar, sadece arkadaşlarımıza yönelik değildir. Bu karar, 2013 Mayıs-Haziran aylarında iktidarı sarsıp korkutan milyonlara yöneliktir; milyonlarca insanın demokratik hak kullanımlarını cezalandırmaya, barışçıl ve demokratik istemleri bastırmaya ve kamu idarelerine yakışmayacak bir şekilde öç almaya, cezalandırmaya yöneliktir. 

 

Fakat bilinmelidir ki hiçbir dava ve hiçbir karar, Haziran direnişinin halk, demokratik kamuoyu ve yasalar nezdindeki meşruiyetini gölgeleyemez ve hiçbir güç bizlerin emekten, halkımızdan, ülkemizden, mesleğimiz ve bilimsel teknik doğrulardan yana duruşumuzu engelleyemez.

Gezi’yi savunuyoruz, milyonları savunuyoruz, o milyonların içinde ve her tarafındayız.

 

Gezi direnişi ve mahkum edilen arkadaşlarımız, halkımızın ve tarihimizin yüz akıdır. Onlar milyonları, demokrasiyi, hukuku, yasal hak kullanımını örnek ve onurlu bir şekilde savundular.

Onlar, kendileri gibi, kamu/toplum yararının ayaklar altına alınmasına karşı, kamusal/toplumsal mekanların rant talanına karşı korunması mücadelesi veren milyonlarca insanın aklında ve kalbinde olacaklar. Asılsız suçlamaları uydurup kurgulayanlar, hukuk dışılığa yargı mekanizmalarının içinden dahil olanlar ise, tarihteki sayısız örnekte görüldüğü üzere, ne şimdi ne de gelecekte hiç iyi bir şekilde anılmayacaklar. İktidarın kabusu olan Gezi direnişi üzerinden toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik olan bu siyasi kararı kınıyoruz.

 

Arkadaşlarımızla her zaman tam bir dayanışma içinde olacağız. Doğru bildiklerimizi söylemeye, halkımızdan, ülkemizden yana kamu/toplum yararını savunma mücadelemize devam edeceğiz.

 


TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası

TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

TMMOB İçmimarlar Odası

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası

TMMOB Mimarlar Odası

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
...

Haber

28/Mart/2022 TMMOB İçmimarlar Odası 26. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Gerçekleştirdi

Odamızın 2022 – 2024 Çalışma Döneminde görev alacak 26. Dönem Yönetim, Denetleme, Onur Kurulları, TMMOB 47. Dönem Yönetim Kurulu, TMMOB Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu ile TMMOB Delegasyonu adaylarının belirlendiği 26. Dönem Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri 19 – 20 Mart 2022 tarihlerinde Ankara ‘da tamamlandı.

 

2020 – 2022 dönemi çalışmalarının paylaşıldığı sunum 25. Dönem Oda Genel Sekreteri Turan AYÇİÇEK tarafından gerçekleştirilirken, Oda mali raporu 25. Dönem Oda Genel Saymanı Naci YALÇIN tarafından yapıldı. 25. Dönem Denetleme Raporu Ahmet ERTÜRK tarafından sunulmasının ardından 25. Dönem çalışmaları oy çokluğu ile aklandı.

 

20 Mart 2022 Pazar günü saat 09.00 da oy verme işleminin başlaması ve 17.00 da tamamlanması ile gerçekleştirilen seçimler sonucunda Odamız 26. Dönem Yönetim, Denetleme, Onur Kurulları seçildi.

 

26. Olağan Genel Kurulumuz sonucunda seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri 1.Toplantısını yaparak kendi aralarında yapmış oldukları seçim ile aşağıdaki gibi görev dağılımı yapmışlardır.


26. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımımız,

 

Emrah KAYMAK

Genel Başkan

Ömer SENCAR

Genel Başkan Yardımcısı

Turan AYÇİÇEK

Genel Sekreter

Naci YALÇIN

Genel Sayman

Damla BUYRUK

Yönetim Kurulu Üyesi

İsmet TEKELİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Gökçe ALTUNKAYA ŞAHİN

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Emrah UZUNOĞLU

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

İrem Gölay İZMİTLİ YILDIRIM

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Çağnur EROL

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Cem KARABULUT

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Beyza AKSÖZ

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Esra ATABEK

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Seralp SAYIN

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

 

Şeklinde oluşmuştur.

 

Odamız 26. Dönem Onur ve Denetleme Kurullarına seçilen Üyelerimiz ise;

 

Onur Kurulu

 

 

Asil Üyeler

Yedek Üyeler

Rabia KÖSE DOĞAN

Banu MANAV

Murat ÖZDAMAR

Özlem Nur ASLANTAMER

Kerem TORAMANGİL

Emirhan ÖZYURT

Nurhan Zeynep ERASLAN

Süleyman Kaan ÇAĞIRMAN

Şafak Selin MULUN

Bozkurt Lütfi DEMİRAL

  

Denetleme Kurulu

 

 

Asil Üyeler

Yedek Üyeler

Şükriye Sıla ÖZDEMİR

Ali ARSLAN

İbrahim OĞUR

Erdem NALÇACIOĞLU

Duygu ACAR

Serdar IŞIKLAR

Mehmet AKPINAR

Murat KETEN

Ş. Tolga GÜRSOY

Kahraman BİNGÖL

Alper AKAGÜNDÜZ

Kıvanç GÜLSER

Ahmet ERTÜRK

Şükran YAKICI

 

TMMOB 47. Dönem Yönetim Kurulu Adaylarımız,

İrem Gölay YILDIRIM İZMİTLİ

M. Hanze GÜRKAŞ,

Naci YALÇIN

 

TMMOB Yüksek Denetleme Kurulu Adayımız

Ahmet ERTÜRK

 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayımız

Tamer SARP

 

Oda Kurullarına seçilen tüm meslektaşlarımızı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

 

 

TMMOB İçmimarlar Odası

26.Dönem Yönetim Kurulu

 

...

Haber

04/Mart/2022 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hakkında Basın ve Kamuoyu Duyurusu

BASINA, KAMUOYUNA

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NA DUYURUMUZDUR!

 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, ilk kez Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde İçmimarlık mesleğine yer verilmesi, son derece önemli bir gelişmedir. Ancak yayımlanan yönetmelik bir an önce bilimsel ve hukuksal normlara uygun hale getirilmelidir.


T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2021 tarihli yazısı ile kurumlara iletilen ‘’Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’’ konulu yazı ile Yönetmeliğin 57. Maddesinin ikinci fıkrasına “Kullanıcılara teknik gereksinimlerle uyumlu estetik iç mekân tasarımı sunmak amacıyla; havaalanlarının terminal, idari ve yolcu binaları, 300 ve üzeri yatak kapasitesine sahip hastaneler, yapı inşaat alanı 30 bin m2’den fazla olan; kamu hizmet binaları, alışveriş merkezleri ve 5 yıldızlı oteller için içmimarlarca hazırlanıp imzalanan İçmimari projesi de eklenir.” Şeklinde (c) bendi eklenmesine ilişkin kurumlardan görüş istenmesi üzerine TMMOB İçmimarlar Odası tarafından sunulan görüşlere 6235 sayılı TMMOB Kanununa, mesleğimiz lehine sonuçlanan Danıştay kararlarının aksine mimar meslek mensuplarına da İç mekân düzenlemesi yetkisi sağlaması bilimsel ve hukuksal parametrelerden uzak ve kabul edilemez bir yaklaşımdır.

 

Yönetmelik fen ve sanat kuralları ile örtüşmemektedir!

 

Sanat, teknik ve ekonomi açısından ileri düzey araştırma, uzmanlık ve tasarım yaklaşımı gerektiren 5.grup yapıların iç mekân tasarımlarını ele alan konu hakkında; yetkin ve yeterli eğitim almamış Mimarlık mesleği mensuplarının icra etmesine imkân sağlamanın oluşturacağı riskler düşünülmemiştir.

 

Söz konusu yönetmelik Anayasamızın 135. maddesine aykırıdır!

 

Anayasamızın 135. maddesine istinaden farklı ihtisas kollarına uygun meslek odaları kurulmuştur. İçmimarlık ihtisas kolu meslek alanında ve SMM yönetmeliğinde hak ve yetkisine dâhil olarak görülen İç mekân düzenleme projelerinin, mimarlık meslek ihtisasına dâhil edilmesi Anayasamızın 135. maddesine aykırıdır.

 

6235 sayılı TMMOB kanununa aykırıdır!

 

6235 Sayılı TMMOB Kanunu gereğince Birlik Yönetim Kurulunun oluşumu 6. maddesinde Birlik Yönetim Kurulunun Görevleri düzenlemiş; 19. maddesinde de odaların bu yasanın 2. maddesinde belirtilen amaç için Birlik Genel Kurulunca kararlaştırılan işlerden yalnız odalarını ilgilendiren kısımlar ile görevli oldukları, odaların ve organların kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacakları belirtilmiştir.

Mimarlar Odası Yönetmeliğinde yer alan İç mekân düzenlemesinin TMMOB’nin 12 Mart 2005 tarihli 214 numaralı kararı gereğince, İçmimarlık meslek alanında olduğu kararı alınmış Mimarlar Odası SMM yönetmeliğinden çıkartılmıştır.

 

Yapılan düzenleme Danıştay kararlarına aykırıdır!

 

TMMOB İçmimarlar Odası SMM yönetmeliğinde ve ilgili Danıştay kararında belirtilen, “mimari iç mekân düzenleme ve donanımı tasarımı hizmetlerinin” Mimarlar Odası hizmet alanından çıkartılmasını onaylayan, Esas No: 2005/5827 - Karar No: 2007/2060 Danıştay kararı ortadadır. Danıştay Esas No:2007/1138 no’lu karar ile TMMOB Mimarlar Odası’nın Mimari İç Mekân Düzenlemesi ve Donanımı Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesi düzenleyemeyeceğine karar vermiştir. Ayrıca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun (İDDK) Esas No: 2007/2075 Karar No: 2012/1201 ve Esas No:2013/1504 – Karar No:2014/3944 kararları ile onanmıştır.  

 

1986 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin detayı olan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 10.5. maddesine aykırıdır!

 

Çok önemli sanat yapıları ile dördüncü sınıfta belirtilen yapıların sanat ve araştırma yönünden çok önemli olanlarının mimarlık hizmetleri. İçmimari ve dekorasyon hizmetleri de bu sınıfta mütalaa edilir. Ancak ücret, dekorasyon yaklaşık maliyetine göre 5. sınıftan hesaplanan miktarın % 50 fazlası ile ödenir.

Bu ücretin hesaplanmasındaki yaklaşık maliyet, mümkünse 3. maddeye göre, değilse usulüne göre bulunur. Bu hizmetler; iç hacimlerin dekorasyonu, döşeme ve möbleler, ışıklandırma, sergileme, tören ve bayram dekorasyonları, reklam tesisleri, kara, deniz ve hava taşıt araçlarının döşenmesi ve benzerleridir. “İç mekân düzenlemeleri” TMMOB İçmimarlar Odası Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği gereği İçmimarlık meslek alanındadır.

 

TMMOB İçmimarlar Odasının kuruluşuna zemin hazırlayan 1976 yılında Mimarlar Odası tarafından hazırlanan ihtisas ayrım raporuna aykırıdır!

 

1976 yılında TMMOB İçmimarlar Odasının kuruluşuna esas teşkil eden Mimarlar Odası Araştırma ve Geliştirme Örgütü’nce hazırlanan İhtisas ayrım raporu ile temel gerekçe olarak, “Mimar yeteneklerini paylaşmaya hazırlamalıdır kendini.” Bazı çevreler mimarın yetenek ve yetki alanını çizerken çoğu kez, kapı kolundan başlayıp sırasıyla ev, şehir, ülke, bölge, kıta gibi gittikçe büyüyen ve neredeyse “Mikro kozmostan makro kozmosa kadar tüm alanlar bizimdir” demeye gelebilecek bir çevre varsaymaktadırlar. Oysa ki; bu genişliği genelde algılamak ve kavramak (yani Manevi İdrak) ile eylem yetkisine sahip olmak çok farklı şeylerdir. Şüphesiz ki; bir ayrıntı ile uğraşırken bütünü kaybetmemek gerekir.

 

Aksi halde kişi, kısır bir çevre içine sıkışmış, dar görüş ve us’ a sahip, körleşmiş bir otomat duruma düşecektir ve çağının, toplumunun ve görevinin çeşitli yönleri ile olan bağını kuramayacaktır. Böyle bir tip yaratmanın sakıncalarının yanı sıra, yukarıda adı geçen benci tutumlu kişilerin de çağ gerçeklerinden uzak oldukları kesinlikle ortadadır. Bu olayı, küçük ölçekte de olsa bir meslek emperyalizmi şeklinde tanımlayabiliriz. “Bir devletin sınırlarını genişletme politikası” sözlük anlamına gelen emperyalizm, devlet ölçeğinden bireyler ölçeğine kadar geçirdiği aşama içerisinde yer alan; zümre, sınıf veya meslek topluluğu aşamasında da sömürü anlamına gelir.


Oysa ki; yayın organları yoluyla, senelerdir sömürü politikasına karşı çıkan Mimarlar Odası’nın ilerici tutumu, henüz bünyesine mensup olan bazı kişi veya çıkarcı çevrelerce benimsenmemiştir.” diyerek, Mimarlar Odasında görev yapacak kadroların bunların karşısında yer alması gerektiği vurgulanmıştır.

İçmimari projeler yapı kullanma izin belgesi alınmadan önce değil ruhsat aşamasında ilgili idareye sunulmalıdır!

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yaptığı hukuka ve bilime aykırı bu değişiklik ile Türk Standartları Enstitüsünün erişilebilirlik ile ilgili yayımladığı TS - 9111 Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler için Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri Yönetmeliğinde geçen ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde aranan iç mekân tasarımında uygulanması zorunlu kılınan normlar ile uyuşmamaktadır.  Tekrar hatırlatma gereği duyarız ki; iç mekân tasarım hizmetleri; TMMOB ve Danıştay kararları gereği İçmimarlık meslek disiplinin alanı içeresindedir. İç mekân düzenlemesinin ruhsat değil de yapı kullanma aşamasında talep edilmesi Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde ki ruhsat şartlarında yer alan mimari projenin TS - 9111 engelli erişim normlarına ve yangın yönetmeliğine uygun hazırlanma prensiplerine aykırılık içermektedir ve ciddi sorunlar oluşturacağı kaçınılmazdır. İçmimari projeler ruhsat aşamasında bilim ve hukuk ilkeleri gereği ilgili idareye sunulmalıdır.

 

Yayımlanan Yönetmelik ile Mimarlık Mesleği, İçmimarlık meslek alanının ve İçmimar meslektaşlarımızın sömürülmesine neden olacaktır!

 

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün meslek oligarşilerinin baskısı sonucu verdiği bu yanlış kararın “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğini” içinden çıkılmaz bir hale getirdiği çok açıktır.

 

Bilime, hukuka ve meslek haklarına aykırı bu düzenlemenin bir an önce geri çekilmesini talep ediyoruz.

 

Saygılarımızla, 

 

TMMOB İçmimarlar Odası

25. Dönem Yönetim Kurulu

...

Haber

25/Şubat/2022 TMMOB İçmimarlar Odası 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri


TMMOB İçmimarlar Odası 26. Olağan Genel Kurulu, 12 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Selanik Caddesi No: 17 / 11 Kızılay-Çankaya / ANKARA adresinde aşağıda yer alan gündemle toplanacak olup, Seçimler ise yine aynı adreste 13 Mart 2022 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

12 Mart 2022 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26. Olağan Genel Kurulumuz çoğunluk aranmaksızın aynı gündem ile 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 09.00’da TMMOB MMO Eğitim ve Kültür Merkezi – Selanik Caddesi: No:76 Kızılay Çankaya/Ankara” adresinde yapılacak olup, Seçimler ise 20 Mart 2022 Pazar günü TMMOB MMO Eğitim ve Kültür Merkezi – Selanik Caddesi: No:76 Kızılay Çankaya/Ankara” adresinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 


Gündem

1. GÜN – CUMARTESİ

 

1.       Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

2.       Gündemin Onaylanması

3.       Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması

4.       Konukların konuşmaları

5.       Önergeler Komisyonun kurulması

6.       Yönetmelik Değişikliği Komisyonun kurulması

7.       25. Dönem Faaliyet raporunun okunması

8.       25. Dönem Mali raporun okunması

9.       Denetim Kurulu raporunun okunması

10.   25. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali ve Denetim yönünden ayrı ayrı aklanması

11.   Taşınmaz Malların Alımı / Satımı ve Borçlanma İçin 26.Dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

12.   Personel Kadro Cetvelleri, Genel Merkez ve Şubeler Günlük Kasa Limitlerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

13.   Üye Aidatları, Oda Hizmet Bedellerinin belirlenmesi için 26.Dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

14.   2022 – 2023 Yılları Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

15.   Önergeler Komisyonu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması

16.   Yönetmelik Komisyonu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması

17.   Mevcut ve Yeni Yönetmelik, Şartname çalışmaları yapmak ve TMMOB onayına sunmak için 26.Dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

18.   Genel Merkez Yönetim Kurulu (7 asıl 7 yedek), Onur Kurulu (5 asıl, 5 yedek), Denetleme Kurulu (7 asıl 7 yedek), TMMOB Yönetim Kurulu (3 kişi), TMMOB Delegeleri 100 Asıl ve 100 yedek adaylarının belirlenmesi ve ilanı

19.   Yeni Dönem çalışmalarına ilişkin öneriler

20.   Dilek ve Temenniler

 

2. GÜN (PAZAR)

 

21.   Seçimler- 

...

Haber

24/Şubat/2022 Mesleğimizin En Üst ve Uluslararası Kurumu Olan IFI ’de Türkiye’den Seçilmiş İlk Başkan

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) 21. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile 7-8 Mayıs 1976 yılından itibaren TMMOB bünyesine 18. Oda olarak katılmış ve bu tarihten itibaren çalışmalarına başlayan Odamız, dünyada Oda statüsüne geçen ilk İçmimarlık meslek kuruluşlarından biridir.

 

Odamız kurulduğu günden bu yana, mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, tanıtmak, geliştirmek ve haksız rekabeti önlemek amacıyla çalışmalar yürüttük. Mesleki sorumlulukları, mesleki uğraş konularını, uygulama alanlarını tanımlamak adına atılımlar yaptık.

 

Üyelerin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı ve geliştirici etkinlik ve girişimlerde bulunmak, ülke sorunları ve ortak mesleki çalışmaların sürdürülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliklerinde bulunduk.

 

Odamızın toplumda ve karar mercilerinde yer edinebilmesi için odaya kayıt olunmasının önemini bilen, odamızın varlığını sürdürebilmesi için aidatlarını düzenli ödeyen değerli üyelerimizle birlikte mesleğimizi tanıtmak, haklarımızı elde etmeye çalışmak ve kurumsallaşmak adına önemli adımlar attık. Sesimizi daha gür çıkarabilmek adına her zaman meslektaşlarımıza ihtiyaç duyduk.

 

Yolumuza taş koymaya çalışanlar olsa bile kolay pes etmeyecektik. Meslektaşlarımız bizimle olduğu sürece, bugün Oda tarihinin geldiği noktanın yadsınamaz güzelliği gelecek yılların sadece habercisidir.

 

Amacımız, İçmimarlık mesleğini ve İçmimarları ülke içinde ve dışında temsil etmekti. Odamız önceki dönem 2. Başkanlarından Sayın Nilgün Çarkacı, Odamız üyelerinden Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Özgen Osman Demirbaş’ın ilk çalışmalarını yürüttüğü; diğer ülkelerdeki meslek kuruluşları ile ilişki kurmak adına profesyonel İçmimarlık mesleğinin küresel sesi ve otoritesi konumunda olan; kar amacı gütmeyen ve uluslararası platformda İçmimarlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, evrensel eğitim, araştırma ve uygulama gibi konularda ortak bir platform oluşturmak için kurulan IFI’ye 2011 yılı başlangıcı itibariyle “Tam Oy Yetkisi Olan Üye (Full -Voting Member)” sıfatıyla dâhil olduk. Böylece uluslararası platformda temsil edilmek ve söz sahibi olmak adına büyük bir adım atmış olup uluslararası meslek gruplarıyla yakın temasta olabilme imkânına eriştik.

 

Pandemi sebebiyle Zoom uygulaması üzerinden yapılan, tüm dünya genelinde yoğun bir katılımın sağlandığı 22.02.2022 Tarihinde gerçekleşen 30. IFI Genel Kurulunda, ne mutlu ki 22.Başkan olarak TMMOB İçmimarlar Odası Genel Başkanı’mız Sayın Emrah Kaymak IFI Başkan’ı olarak seçilmiştir. Odamız üyelerinden Bahçeşehir Üniversitesi İçmimarlık Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Hatice Sezin Tanrıöver ise ikinci kez IFI Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilerek büyük bir başarıya imza atmıştır. Işık Üniversitesinden Prof. DR. Özgen Osman Demirbaş, İzmir Ekonomi Üniversitesinden Prof. Dr. Deniz Hasırcı ve Çankaya Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Güler Ufuk Demirbaş’ın delegasyonuyla gerçekleşen 30. IFI Genel Kurulu’nda emeği geçen herkese teşekkürü borç biliriz.

 

Ülkemizde meslek haklarımızın elde edilebilmesi, odamızın kurumsallaşması, üyelerimiz ve meslektaşlarımızla daha iyi iletişim kurabilmesi adına, haklı davalarımızda pes etmeden mücadeleler veriyorken böylesi güzel bir haberi meslektaşlarımızla paylaşmanın gururu içindeyiz.

 

30. IFI Genel Toplantısı’nda, İçmimarlık meslek alanın en üst Uluslararası Kurumu Olan IFI (International Federation of Interior Architects/Designers)’ye seçilmiş olan Sayın Emrah KAYMAK’ı tebrik ediyor, ülkemiz, mesleğimiz ve örgütümüz adına yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ediyoruz.

TMMOB İçmimarlar Odası


 

...

Haber

11/Ocak/2022 Basın Açıklaması

"Çağın Gerekliliklerine Aykırı"
Tek Disiplin Merkezli Tasarım Yaklaşımını Reddediyoruz!


TMMOB İÇMİMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2021 tarihli yazısı ile kurumlara iletilen, ‘’Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’’ konulu yazı ile Yönetmeliğin 57. Maddesinin ikinci fıkrasına “Kullanıcılara teknik gereksinimlerle uyumlu estetik iç mekan tasarımı sunmak amacıyla; havaalanlarının terminal, idari ve yolcu binaları, 300 ve üzeri yatak kapasitesine sahip hastaneler, yapı inşaat alanı 30 bin m2’den fazla olan; kamu hizmet binaları, alışveriş merkezleri ve 5 yıldızlı oteller için içmimarlarca hazırlanıp imzalanan İçmimari projesi de eklenir.” Şeklinde (c) bendi eklenmesine ilişkin kurumlardan görüş istenmesi üzerine; maalesef bilim, teknik, hukuk, sanat ve tarihle bağdaşmayan, dedikodu niteliğinde, çarpıtmalarla dolu olan, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi, Şubeleri ve Türk Serbest Mimarlar Derneği tarafından yapılan ve resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan basın açıklamalarına karşılık kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

BU TASLAK İÇMİMARLIK MESLEĞİNE YILLARDIR YAPILAN HAKSIZLIĞIN ve HUKUKSUZLUĞUN ÖNÜNE GEÇECEK BİR HAK OLUP; MEVCUT İÇERİĞİ İLE BİLE EKSİK ve GENİŞLETİLMEYE MUHTAÇTIR.

Mimarlık çok sayıda mesleki disiplinleri içinde barındıran, geniş bir kavramdır. Maalesef konu, ülkemizde yıllarca tek bir mesleğin tekeline bırakılmış, tüm çerçeveleri kendileri tarafından oluşturulmuş, haksız şekilde yetki gaspı ile kullanılmış, kamuda ve özel sektörde menfaatlerine göre mevzuata yön verilmiştir. Ancak, gelinen durum maddi, manevi, hukuki, ahlaki ve vicdani boyutta İçmimarları rencide etmiş, zarara uğratmış, haklarının kullandırılmamasına yol açmıştır. Ülke kaynaklarının, ehil eller tarafından kullanılmaması bu kaynakların yok edilmesine ve niteliksiz yapıların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

TÜRKİYE’DE İÇMİMARLIK TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE GELİŞMİŞ BİR MESLEK DİSİPLİNİDİR.

Meslekler tarihsel süreç içerisinde, ihtiyaçtan doğmuştur ve endüstri devriminin getirisi olan bilgiye ve kaynaklara daha hızlı ulaşma becerisi yeni mesleklerin doğmasına sebep olmuştur.

Bauhaus Okulu’nun açılmasından 4 yıl sonra, ilk İçmimarlık eğitimi, bugünkü adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan, Sanayi-i Nefise Mektebinde (Güzel Sanatlar Fakültesi) Dâhilî Tezyinat Atölyesi bünyesinde 1923’te başlamış, Avusturyalı eğitimci Philip Ginther başkanlığında "Dahilî Mimari Atölyesi" 1929’da resmi olarak onaylanmıştır. 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu bünyesinde Mobilya ve İçmimarlık Bölümü kurulmuştur. 
   

Daha sonra gelinen süreçte, 1976 yılında TMMOB İçmimarlar Odasının kuruluşuna esas teşkil eden Mimarlar Odası Araştırma ve Geliştirme Örgütü’nce hazırlanan İhtisas ayrım raporu ile temel gerekçe olarak, “Mimar yeteneklerini paylaşmaya hazırlamalıdır kendini.” Bazı çevreler mimarın yetenek ve yetki alanını çizerken çoğu kez, kapı kolundan başlayıp sırasıyla ev, şehir, ülke, bölge, kıta gibi gittikçe büyüyen ve neredeyse “Mikro kozmostan makro kozmosa kadar tüm alanlar bizimdir” demeye gelebilecek bir çevre varsaymaktadırlar. Oysa ki; bu genişliği genelde algılamak ve kavramak (yani Manevi İdrak) ile eylem yetkisine sahip olmak çok farklı şeylerdir. Şüphesiz ki; bir ayrıntı ile uğraşırken bütünü kaybetmemek gerekir. Aksi halde kişi, kısır bir çevre içine sıkışmış, dar görüş ve us’ a sahip, körleşmiş bir otomat duruma düşecektir ve çağının, toplumunun ve görevinin çeşitli yönleri ile olan bağını kuramayacaktır. Böyle bir tip yaratmanın sakıncalarının yanı sıra, yukarıda adı geçen benci tutumlu kişilerin de çağ gerçeklerinden uzak oldukları kesinlikle ortadadır. Bu olayı, küçük ölçekte de olsa bir meslek emperyalizmi şeklinde tanımlayabiliriz. “Bir devletin sınırlarını genişletme politikası” sözlük anlamına gelen emperyalizm, devlet ölçeğinden bireyler ölçeğine kadar geçirdiği aşama içerisinde yer alan; zümre, sınıf veya meslek topluluğu aşamasında da sömürü anlamına gelir. Oysa ki; yayın organları yoluyla, senelerdir sömürü politikasına karşı çıkan Mimarlar Odası’nın ilerici tutumu, henüz bünyesine mensup olan bazı kişi veya çıkarcı çevrelerce benimsenmemiştir.” diyerek, Mimarlar Odasında görev yapacak kadroların bunların karşısında yer alması gerektiği vurgulanmıştır.

Görülmektedir ki, Mimarlar Odası AGD örgütünce 1976 yılında hazırlanan raporunda, İçmimarlar Odasının kurularak İçmimarlık meslek alanını gasp edilmekten kurtaracak hukuki güç ile yetkilendirilmesini amaçlamıştır.

TMMOB İçmimarlar Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) 21. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile 7-8 Mayıs 1976 yılından itibaren TMMOB bünyesine 18. Oda olarak katılmış ve bu tarihten itibaren çalışmalarına başlamıştır. İçmimarlık hem sektör hem de eğitim alanlarında dünyada da 20. yüzyılın başında kurumsallaşmıştır.

Mesleğimiz ve Meslek Odamız, Uluslararası alanda, 2011 yılından bu yana tam yetkili üye sıfatı ile katıldığı mesleğin küresel ve en büyük örgütü olan IFI (International Federation of Interior Architects / Designers) Uluslararası İçmimarlar / İçmekan Tasarımcıları Federasyonu’nda ülkemiz İçmimarlarını temsil etmektedir.

1990’lı yıllardan başlayarak İçmimarlık bölümlerinin sayısı yıldan yıla artmış olup, KKTC’deki bölümler de dâhil olmak üzere günümüzde 89 bölümde İçmimarlık eğitimine devam edilmektedir. Ve bunların 55 tanesi de Mimarlık Fakültesi çatısı altında bu eğitimi vermektedir. Her yıl 5300 öğrenci ülkemizin birçok şehrinde, 4 yıllık lisans diploması alarak uzmanlık alanında yetkin bir eğitimle mezun olmaktadır. İçmimarlık mesleğini yapan 80 binin üzerinde İçmimar meslektaşımız bulunmaktadır.

TASARIM KAVRAMI BİR BÜTÜNDÜR!

Tarih yazımı mekân tasarımını genelde tek aktörlü, sadece mimar tarafından üretilmiş bir süreç olarak ortaya koysa da, mimarlık dün de, bugün de çok aktörlü ve çok disiplinli bir meslek alanı olmuştur. Uzmanlık alanlarının iyice önem kazandığı günümüz mimarlık ortamında ise çok aktörlü ve çok disiplinli üretimlere her zamankinden daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Mekân üretimi; mimarlık, içmimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, endüstri ürünleri tasarımı, grafik tasarım, görsel ve iletişim tasarımı, hatta aydınlatma tasarımı, akustik tasarım, deneyim tasarımı, plastik sanatlar, vb. gibi alanlarla ilişkilenen ve bu alanların uzmanlıklarını gerektiren çoğulcu bir üretimdir. Tabii ki mimarlığın içi, dışı yoktur. Tabii ki mimari mekân bir bütündür. Ancak akla yatkın olan, müellifin (bu kimi zamanlarda mimar da olabilir) tüm disiplinlerin ölçek bilgisinden en iyi şekilde yararlandığı, katılımcı, çoğulcu ama bütüncül bir tasarım sürecini yönetmesidir.

ŞU KONUNUN DA İYİ BİLİNMESİNİ İSTERİZ Kİ;

2005 yılında Mimarlar Odasının meslek üst birliği olan TMMOB’ye Danıştay’da açtığı ve Danıştay’da yönetmeliğinin iptal edilmesi ile sonuçlanan dava birçok meslek alanının gaspının önüne geçecek şekilde Mimarlar Odası’nın aleyhine sonuçlanmıştır. Böylece TMMOB ’de İçmimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Şehir ve Bölge Planlamacılığı hizmetleri Mimarlık yetki alanından çıkarılmış, bu bağlamda İçmimarlık mesleğinin alanında uzmanlaşmış bir meslek dalı olduğu kabul edilmiştir. Aynı şekilde Mimarlar Odasının 2006 yılında kurullarında kabul ettiği ancak İçmimarlar Odası tarafından açılan ve yine Mimarlar Odası aleyhine sonuçlanan Mimari İç Mekân Düzenlemesi ve Donanımı Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesinin yürütmeyi durdurma davasının ve sonucunun da hatırlatılmasında fayda var. Yine 9 Ağustos 2008 yılı 79 no’lu TMMOB Yönetim Kurulu kararı “KARAR NO 79: TMMOB Yönetim Kurulu’nun 05 Temmuz 2008 tarih ve 47 sayılı kararı ile oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, TMMOB İçmimarlar Odası Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’nin kabulüne ve Resmî Gazete’de yayımlanması için Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine” ile yayımlanan yönetmeliğimizi de önemle hatırlatmak isteriz.

Meslek alanımızı ve haklarımızı koruyan bu kadar kanun, yönetmelik, şartname ve karar varken hatta aynı birlik üyesi iki ayrı meslek odası olmamıza rağmen ispatı mümkün olmayan asılsız iddia ve sözde tezlerle Odamıza ve meslektaşlarımıza, haklarına yapılan bu saldırıları kınıyor ve sizleri kamuoyunun vicdanı ile baş başa bırakıyoruz.

İÇ Mİ DIŞ MI POLEMİĞİNİN SEBEBİ BİZ OLMADIK ve OLMAYACAĞIZ.

Mesleğimiz, bazı kesimler tarafından özellikle iç mekân tasarımcısı, dekoratör gibi sıfatlar ile sınırlanmaya çalışılmaktadır. Meslek Yüksek Okullarında 2 yıllık eğitim ile Ön Lisans seviyesinde eğitim verilen bölümler ile her canı isteyenin kendisine yakıştırdığı dekoratör gibi sıfatlar mesleğimizi tanımlamaktan uzak ve tamamen farklı kavramlardır. Zaten yapı sektörünün bir parçası olan İçmimarlık mesleğinin bu sektörden ayrı düşünülmesi, yönetmelikler ve hukuki kararlar ile kazandığı hakların sorgulanmasına yönelik fütursuz açıklamalar hiçbir kuruma ve mesleğe fayda getirmeyecektir.

Mesleğimiz, tasarımın bir dalı olarak mimarlık kadar İÇMİMARLIK adı ile tüm dünyaca kabul görmüştür. Artık bu derinliksiz ikilemleri, bir yere varmayacak tartışmaları geride bırakarak; gelecek nesillere daha sağlıklı birliktelikler, ülkemize fayda getirecek yapılar, dünyaya rakip olabileceğimiz projeler kazandırmak için neler yapılmalı bunları konuşmalı ve tartışmalıyız. Farklı ihtisaslaşmalara sahip meslek gruplarının birbirlerinin yetki ve yeteneklerine inanarak iş ve güç birliğine yönelmeleri en doğru yol olacaktır.

Öncelikle mesleğimize saygı duyulması gerektiğini, meslek hakları için tüm süreci hassasiyetle takip ettiğimizi, bu konudaki kararlılığımızı önce meslek örgütümüze, tüm meslek kuruluşlarına ve kamuoyuna bildirdiğimizi buradan beyan etmek isteriz. Mimarlar Odası Genel Merkezi, Şubeleri ve Türk Serbest Mimarlar Derneği tarafından yapılan basın açıklamalarını kınıyor ve reddediyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB İçmimarlar Odası

25. Dönem Yönetim Kurulu

 Basın Açıklaması İÇİN TIKLAYINIZ

 

...
ETKİNLİKLER