HABERLER

22/06/2021 Aidat Ödemeleri

ODA AİDAT ÖDENTİLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA

Sn. Üyemiz;

09/06/2021 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan 7326 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" uyarınca TMMOB`ye bağlı Odalara üye olan şehir plancısı, mühendis ve mimarların aidat borçlarının yapılandırılması konusunda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda; 31 Ağustos 2021, mesai bitimine kadar Odamıza geçmiş yıllara ait aidat borçlarına dair ödeme yapmak üzere başvuru yapan üyelerimizin, aidat borçları güncel aidat tutarı olan 22,00 TL yerine, aidat borcunun bulunduğu yıllardaki aidat tutarları* üzerinden tahsil edilecektir. 

7326 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklik gereğince;

  • Aidat borcu olan üyelerimizin bu Kanun hükümlerinden faydalanabilmesi için 31 Ağustos 2021 mesai bitimine kadar Odamıza başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Örnek başvuru dilekçesi yazı ekinde tarafınıza iletilmektedir.)

  • Kanun değişikliğinin Resmi Gazete`de yayımlandığı tarihe kadar (09/06/2021) ödenmemiş olan aidat borçlarının tamamının birinci taksitini Kanunun yayımını izleyen 3. ayın sonuna kadar (30 Eylül 2021 mesai bitimine kadar), kalanın da aylık dönemler halinde ve tüm taksitler toplamı azami altı eşit taksit olacak şekilde ödenmesi halinde, (Eylül – Ekim – Kasım – Aralık 2021, Ocak – Şubat 2022) bu alacaklara uygulanan fer`i alacaklar tahsil edilmeyecek; aidat borçları hesaplanırken ilgili olduğu yıldaki aidat tutarları esas alınacaktır.

İlgili Kanun değişikliğinden sonra TMMOB tarafından belirlenen Uygulama Esasları doğrultusunda, Odamızın 19.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında sürece dair kararlar alınmıştır.

Süreç boyunca ortaya çıkması muhtemel sistemsel sorunların önüne geçmek adına web sitesi üzerinden online olarak aidat ödemesi alınmayacaktır.
Bu nedenle üyelerimizin bağlı olduğu şube ile iletişime geçmesi gerekmektedir. 

Geçmiş yıllara ait aidat borcu olan üyelerimiz,
başvurularını iletmelerinin ardından kendilerine bildirilen aidat ödentisi tutarını EFT /havale, kredi kartıyla tek çekim veya 6 eşit taksite kadar ödeyebileceklerdir. 

EFT veya banka havalesiyle ödeme yapacak üyelerimiz, başvurunun ardından Oda birimlerinden iletilen tutarı aşağıdaki Oda hesaplarına yatırabilirler. Kredi Kartı ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz ise ekte yer almakta olan Mail  Order formunu doldurmak suretiyle ödeme emri verebilirler.

 

QNB Finansbank - Necatibey Şubesi

 

Hesap Adı: TMMOB İçmimarlar Odası

IBAN No: TR23 0011 1000 0000 0097 0564 51

 

T.C. Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi

 

Hesap Adı: TMMOB İçmimarlar Odası

IBAN No. TR89 0001 0009 1957 2091 5650 01


Emekli durumunda olan üyelerimiz emekli belgesini ve 4A, 4B, 4C sigorta dökümlerini başvuru eki olarak iletmeleri durumunda, emekli olduktan sonra faaliyet yürütmedikleri tespit edildiği durumda emeklilik tarihi itibariyle aidat ödentilerinden muaf olacaklardır. 


Geçmiş yıl aidat tutarlarına ait yıllara ilişkin bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

 

 *Ödeme Tablosu

 

Dönem

Aylık Aidat Bedeli

Yıllık Aidat Bedeli

2021

22,00 TL

264,00 TL

2020

20,00 TL

240,00 TL

2019

16,00 TL

192,00 TL

2018

15,00 TL

180,00 TL

2017

14,00 TL

168,00 TL

2016

13,00 TL

156,00 TL

 

 
Örnek Dilekçe için tıklayınız
Kredi Kartı İle Ödeme (Mail-Order) Formu için tıklayınız