HABERLER

05/06/2020 "İçmimarlıkta Malzeme ve Detay"

Bu kitapta içmimariye yönelik 40 ayrı tasarım ögesi, hammaddenin işlenişi, malzeme seçiminde tasarımcının dikkat etmesi gereken hususlar ve şantiyede uygulanabilecek en uygun detay çözümlemesi bir araya getirilerek okuyucuya aktarılmıştır.

Bu kitap, içmimarlık öğrencileri ve yeni mezunlar için yazılmıştır.  Yazarın 25 yıllık şantiye ve akademik tecrübelerini genç meslektaşlarına aktarma isteği ve yabancı literatüre yönelmeyi bir nebze azaltma arzusu bu kitabı meydana getirmiştir. Genco Berkin’in kendi sözcükleri ile içmimar adaylarına tavsiyeleri şöyle başlıyor:

“İçmimarların işlevsel ve estetik mekanlar yaratabilmeleri için kullanacakları malzemeye ait üretim ve şekillendirme yöntemlerine hâkim olmaları gerekmektedir. Doğru malzemenin doğru yerde ve doğru biçimde kullanımı iyi tasarımı getirir. Her gün yeni bir malzemenin üretildiği ve kullanıma sunulduğu bir ortamda, tasarımcı, en azından doğal ve yapay üretilmiş malzemelerin başlıca olanlarının hammaddelerini ve üzerinde uygulanan işlemleri bilmek zorundadır.”

Görmeyi sağlamak için sezgi ve keşif yeteneklerimizi harekete geçirmemiz gerekir. Böylece bakmak, anlamakla eşdeğer olur. Tasarımcı, görsel dağarcığını, üretim ve var oluş dinamikleri silsilesini irdeleyerek geliştirir. Tasarımcı, parça-bütün ilişkisini kavrayabilmek için, doğayı ve yapay çevreyi incelemekle mükelleftir ve tüm gördüklerini çizerek hafızasına kaydeder. Tasarımda, parçadan bütüne ya da bütünden parçaya gidilir. Malzemeler arası geçiş, birbirini tamamlama, parça bütün uyumu, doku ve yüzey ilişkisi, ayrım noktası ve birleşme çizgisi (datum) tasarımın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu unsurların ele alınışı detay çözümlemesi işlemini ortaya çıkarır.”

 

Kitabın İç mimarlık camiasına üst düzeyde katkı sağlaması dileğiyle…

 

Doç.Dr. Genco Berkin

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi