BİLGİ EDİNME - BİREYSEL BAŞVURU

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince;

istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.

BİLGİLENDİRME!

Bu bölümden yapacağınız başvuru 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinma Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilecektir.