BASIN BİLDİRİLERİ

20/02/2019 DAHA KAÇ İNSANIMIZI BİNA YIKIMLARI ARASINDA YİTİRECEĞİZ! <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify">6 Şubat 2019`da Millet olarak acı bir haberle sarsıldık. Bizler olası bir İstanbul depreminde binaların sağlamlığını tartışırken, depreme maruz kalmadan 8 katlı bir bina çökerek yerle bir oldu.&nbsp; Bunun sonucunda 21 insanımız hayatını kaybetti.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Maalesef ülkemizin farklı illerinde her yıl bunun gibi birçok bina çökmekte, oluşan can kayıpları yanında maddi ve manevi zararlar oluşmakta, insanlarımız acı çekmektedirler.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Sebep olarak; gerekli mühendislik hizmetlerini almama, gerekli zemin etüdünün yapılmaması, eksik ve yetersiz/niteliksiz malzeme kullanımı, projeye uygunsuzluk ve hatalı projelendirme gibi nedenler kök neden olarak gösterilmektedir.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Bununla beraber, yetkinlik ve uzmanlığı olmayan kişiler tarafından yapılan iç mekân tadilatları nedense göz ardı edilmektedir.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Basına yansımış beyanlarda; 14 Dairesi bulunan binanın zemin katında bir hazır giyim atölyesinin yer aldığı ve yakın zaman içerisinde bazı kolonlarının kırıldığı, perde betonun kaldırılarak alan genişletmesi yapıldığı yer almaktadır.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Bu bağlamda, Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimlerin acilen, izinsiz ve ruhsatsız yapılan iç mekân tadilatları üzerine eğilmeli, yapı içerisinde her türlü tadilatın içmimar onayı ve içmimar denetimi olmaksızın yapılmamasına ilişkin düzenlemeler hayata geçirilmelidir.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Başta Konutlar olmak üzere yaşam alanlarımız olan Hastane, Otel, Okul, Sağlık Ocakları, Eczane, İbadethaneler, Konferans Salonları, Kreş vb. gibi kamuoyunun kullanımına açık olan nitelikli yapılarda ve Kamu Yapılarında İçmimari Proje ve Kontrolörlüğünün istenilmesi güvenli, sağlıklı ve ergonomik yapılar için bir zorunluluktur. İçmimarlık mesleğini yapılarda yok saymak yapılan en büyük yanlıştır.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Yapılarda İç mekân donanımına ilişkin işlerin ve denetimlerinin, alanında uzman içmimarlarca yapılmasının yasal bir zorunluluk haline getirilmesi, imar mevzuatında mimari projeye ek olarak içmimari projenin de talep edilmesinin kamu yararı ve güvenliği açısından yapı üretim ve denetim süreçlerinde içmimarlık uzmanlık alanından yararlanılmaması ve bu süreçlerde içmimarların bulunmamasının bir sonucu olup, yapı üretim süreçlerinde ve yapı denetim kuruluşlarında içmimar bulunması gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Ülkemizde bir daha can kayıplarının yaşanmaması için, Genel Merkez ve tüm Şubelerimiz ile birlikte kurum ve kuruluşlarımızla iş birliğine hazırız.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Tahoma, sans-serif;">Hep birlikte bu acıların önüne geçelim…</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Tahoma, sans-serif;">TMMOB İçmimarlar Odası olarak, Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Tahoma, sans-serif;">TMMOB İçmimarlar Odası</span><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, &quot;Trebuchet MS&quot;, Verdana, Tahoma, sans-serif;">24. Dönem Yönetim Kurulu</span><br></p>
13/01/2018 KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU’NUN YANINDAYIZ

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU’NUN YANINDAYIZ

DARBE HUKUKUNA, ANAYASA İHLALİNE VE HUKUK DIŞI KARARLARA DİRENECEĞİZ

Önceki gün, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’nun görevden alınması istemi üzerine açtığı davada Odamız Yönetim kurulunun görevden alınması kararı verilmiştir.

Öncelikle, Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırı olan bu hukuk dışı kararı protesto ediyor ve kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Kamuoyunca bilindiği üzere, Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız, neoliberal dönüşüm programları çerçevesinde; tarih, kültür, doğa, kent, kır, enerji, maden, tarım, gıda rantları önünde engel oluşturması, sanayisizleştirme süreci ve özelleştirme talanına dur demesinden ötürü uzunca bir süredir iktidarın hedefindedir. içerik kontrol

Yine kamuoyunca bilindiği üzere siyasi iktidar, Odalarımızın, Anayasal dayanağı bulunan kamusal hizmet ve kamusal denetim fonksiyonları ile özerk demokratik ve kamu tüzel kişiliği yapısını ortadan kaldırma, önemli bazı yetkilerini yok etme ve TMMOB Yasası’nı değiştirme çabası içerisindedir.

TMMOB ve bağlı Odalarını “nasıl etkisizleştiririz” diye düşünen iktidar, 2011 yılındaki KHK düzenlemelerinin ardından, 2013 yılında, 1983’ten itibaren hiçbir iktidar tarafından işletilmeyen antidemokratik bir hükmü; 12 Eylül dönemindeki bir KHK düzenlemesini bulup işletmeye yönelmiştir. 2014 yılından itibaren bu yönde girişimlerde bulunulmuş, TMMOB ve bağlı Odalarının “idari ve mali denetimine” yönelik Bakanlar Kurulu kararları alınarak tebliğler çıkarılmıştır. 2016 yılı Şubat ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Mühendisleri Odası’nı idari ve mali yönden inceleme kararı almış; 1 Kasım 2016 tarihinde de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, on bir Odamızı idari ve mali denetime tabi tutma girişimini başlatmıştır.

16 Nisan 2016 tarihinde yapılan Kimya Mühendisleri Odası Genel Kurulu, Anayasa’da belirtildiği gibi bir kanun düzenlemesi olmadığı için Bakanlığa hukuka aykırı bir inceleme yaptırılmaması kararı almış; Bakanlık müfettişlerine istedikleri belgelerin web sitesinde olduğu bildirilmiştir. Ancak Bakanlık, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması için yargıya başvurmuştur. Diğer Odalarımızın da Kimya Mühendisleri Odası’nın kararına benzer ortak bir tutum izlediğini bu arada belirtmek isteriz. Diğer yandan, askeri vesayeti ortadan kaldırmakla övünen bir iktidarın, bu ülkenin mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütleri üzerinde 12 Eylül askeri cuntası döneminin bir düzenlemesini aradan geçen 30 yıldan sonra devreye sokarak Odalarımız üzerinde hiyerarşik bir vesayet ilişkisi tesis etmeye çalışması, gerçeklikte darbe hukukunu benimsediğini göstermektedir. İktidarın 12 Eylülcüleri aratmayan otoriter bir yaklaşıma sahip olduğu bu vesileyle de görülmüştür.

Yine belirtmek isteriz; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bakımından, Anayasa’da belirtilen idari ve mali denetimin hangi konularda, hangi merci tarafından ve ne şekilde gerçekleştirileceğinin bir kanun ile somut ve açık bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak Anayasa’nın bizleri ve bizim gibi meslek örgütlerini kapsayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerine olan 135. Maddesinde, “Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir” hükmüne rağmen bu yönde bir kanun düzenlemesi bulunmamaktadır.

TMMOB Yasası ya da başka herhangi bir kanunda bu yönde bir hüküm bulunmamasına karşın iktidar bürokrasisi, Odalarımız ve TMMOB’yi siyasi iktidarın hiyerarşik denetimi ve vesayeti altına sokmaya çalışmaktadır. Anayasa’nın 135. maddesiyle verilmiş görev, yetki ve sorumlulukları içeren mevzuatın hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması, Anayasa hükümleri gereği ilgili meslek odalarına aittir ve ortada 6235 sayılı TMMOB Yasası ile yönetmelikleri de bulunmaktadır. Tekrar belirtmek isteriz; hem Bakanlıkların Odalarımızı denetlemeye yönelik talebi, hem de mahkemenin önceki gün verdiği karar, Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırıdır. Mahkeme, Anayasaya aykırı bir karar almıştır. TMMOB ve bağlı Odalar, 6235 sayılı TMMOB Yasası ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmalarından dolayı, iş ve işlemlerini, ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında gerçekleştirirler. Birliğimizin ve Odalarımızın tüm faaliyetleri, TMMOB Yasası, Yönetmelikleri ve ayrıca bağlı Odaların kendi yönetmeliklerine tabidir. Odalarımızın faaliyetlerinin yasa ve yönetmeliklere uygunluğu, genel kurullarımızda seçilen denetleme kurulları tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 1954 yılından bu yana hiçbir Odamızın denetleme raporlarında hiçbir olumsuzluk görülmediğini de belirtmek isteriz. Dahası, Odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet siteleri ve diğer yayınlarla hem üyelerimize hem de tüm kamuoyuna açık biçimde duyurulmaktadır. Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu, söz konusu hukuk dışı mahkeme kararı üzerine, görev başında olduklarını ve Oda Yönetim Kurulu seçimlerinin olağan şekilde 2018 yılı Nisan ayında yapılacağını açıklamıştır. Kimya Mühendisleri Odamızın, TMMOB’nin ve bağlı Odaların özerk demokratik yapısını ortadan kaldırmak, baskı altına alarak susturmak isteyen iktidar politikalarına ve darbe hukukuna karşı, biz TMMOB’ye bağlı bütün Odalar olarak, Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz. Ülkemize, halkımıza, mesleklerimize, meslek örgütlerimize ve birliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

Yaşasın haklı mücadelemiz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

Gemi Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İçmimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Orman Mühendisleri Odası

Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

13/01/2018 Ders sırasında tavan öğrencilerin üzerine düştü

18.09.2017

2017 – 2018 Eğitim – Öğretim döneminin başladığı bugün, Ankara, Çankaya ilçesi Süheyla Sıtkı Alp İlkokulu’nda bir sınıfın tavanındaki alçının çökmesi sonucunda 3 küçük çocuğumuzun hafif şekilde yaralandığı haberlerini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Yıllardır söylüyoruz basın açıklamaları yapıyoruz; fakat ne sesimizi duyan var ne de muhattap alan. Yapının içi İçmimari Proje ve Kontrolü olmadan olmaz!!! Daha ne kadar can kayıplarının, yaralanmaların, sakatlıkların artması gerek? Yangınlar, tavanların çökmesi, lavaboların yerinden sökülmesi onlarca can kayıplarına sebep oldu bu ülkede… Kamu ve Özel de İçmimari Proje Zorunluluğu getirilmeli ve Odamıza kayıtlı üyelerimize kontrolörlük ve denetim verilmelidir. Çocuklarımız, insanlarımız hatalı eksik üretim ve işçilikten dolayı tehlike ile göz göre göre karşı karşıya kalıyor…

Kamu yararı ve güvenliği açısından Yapı Denetim Mevzuatı kapsamında İçmimarların da yapı denetimlerinde tanımlanmasının gerekliliğini bu acıyı yaşamadan önce de defalarca uyardık. İçmimarlık meslek alanının, öğretim kurumları, hastaneler, oteller vb. gibi doğrudan kamu hizmeti verilen yapılardaki önemi maalesef yaşanan acı olaylarla ortaya çıkmaktadır.

Yapılarda İç mekân donanımına ilişkin işlerin ve denetimlerinin, alanında uzman içmimarlarca yapılmasının yasal bir zorunluluk haline getirilmesi, imar mevzuatında mimari projeye ek olarak içmimari projenin de talep edilmesinin kamu yararı ve güvenliği açısından yapı üretim ve denetim süreçlerinde içmimarlık uzmanlık alanından yararlanılmaması ve bu süreçlerde içmimarların bulunmamasının bir sonucu olup, yapı üretim süreçlerinde ve yapı denetim kuruluşlarında içmimar bulunması gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Ülkemizde bir daha bu tip olayların yaşanmaması için, TMMOB İçmimarlar Odası olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliğine hazırız.

Saygılarımızla,

Emrah KAYMAK

Genel Başkan

13/01/2018 BU SEFER İZMİR… BU VAHŞET DAHA NE KADAR SÜRECEK?
05 Ocak 2017 Perşembe günü İzmir Bayraklı'daki adliyenin C kapısının önünde gerçekleşen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 23. Dönem Yönetim Kurulu olarak, masum vatandaşlarımıza yönelik bu akıl ve vicdan yoksunu saldırıları lanetlemeye devam edeceğiz. Türkiye’yi çevreleyen terör rüzgârlarının artık bir son bulmasını istiyoruz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik bu hain saldırıyı gerçekleştiren terör örgütleri ile onları destekleyen yandaşlarının artık bir an önce ortadan kaldırılmasını temenni ediyoruz. Milletimiz, birlik ve beraberlik içinde geçmişte olduğu gibi şimdi de terörün üstesinden gelecek azim ve kararlığa sahiptir. Her geçen gün yenisi yaşanan saldırılarla Ülkemizde geniş bir alana yayılan terörün getirdiği şiddet; insanlık suçlarının artmasına, milletimizin güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkının kısıtlanmasına sebep olmaktadır. Gerçekleştirilen bombalı saldırıda, vatan savunması için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.
13/01/2018 Aybüke Yalçın
Terör bu defa karne sevincinin yaşandığı bu günde gencecik öğretmenimizi hedef aldı. Batman/ Kozluk' da, içinde öğretmenlerin bulunduğu aracın teröristler tarafından taranması sonucu henüz 7 aylık öğretmen olan Şenay Aybüke Yalçın şehit oldu. Tüm ulusumuzun başı sağ olsun... Ne desek acımız dinmez. Mekânın cennet olsun öğretmenim #AybükeYalçın TMMOB İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu