Top

T.C. Yükseköğretim Kurulu"nun İçmimarlık Programı Mezunlarının Devlet Kadro Atamaları ile ilgili Kararı

T.C. Yükseköğretim Kurulu"nun İçmimarlık Programı Mezunlarının Devlet Kadro Atamaları ile ilgili Kararı
Yükseköğretim Kurulu ( YÖK ), 06 Temmuz 2017 tarihinde almış olduğu kararla İÇMİMARLIK PROGRAMI MEZUNLARININ kamu kurumlarının Mimar kadrolarına atanamayacaklarına karar verdi.

YÖK; 25.01.2012 Tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında; 3458 Sayılı Kanununda yer alan Mimarlık Tanımının İçmimarlığı da kapsadığı, buna karşın süreç içerisinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle, Uygulamada olan Kanunun Fiili durumu yansıtmaması ve mevcut kanuna göre tahsis edilen Kadrolar ve Tanımlamalar nedeniyle İçmimarların mağdur olmasını önlemek gerekçesiyle;

“ İçmimarların Teknik Hizmet Sınıflarında edilebileceklerine ve kadro unvanlarında İçmimar kadrosunun bulunduğu kurumlarda İçmimar kadro unvanını, İçmimar kadro unvanının bulunmadığı kurumlarda ise “Mimar” unvanı ile teknik hizmet sınıfına dâhil edilerek istihdam edilebileceğine “ ilişkin karar vermiştir.

YÖK bu kararıyla; Kanunda tanımlamasının yapılmaması nedeniyle aynı eğitimi alan ve aynı meslek grubunda olan ” İÇMİMARLARIN ” konumunu Danıştay 8. Daire Dairesinin vermiş olduğu karar çerçevesinde fili duruma uyarlayarak, İçmimarların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına atanamama mağduriyetlerini bir nebze olsun önlemiştir.

Ancak şimdi; 30.01.2017 Tarih ve E. 567 Sayılı Devlet Personel Başkanlığı Yazına dayalı olarak vermiş olduğu ilgi 10.07.2017 Tarih ve 5850160 - 303.01.01-46433 Sayılı Kararıyla yeni mağduriyetlerin oluşmasına yol açmaktadır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamına, T.C. Başbakanlık Makamına, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, T.C. Maliye Bakanlığı Bakanlığı’na, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, T.C. Ekonomi Bakanlığı’na, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na ve T.C. YÖK Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı’na göndermiş olduğumuz yazı ile her yıl 4.000 (Dört Bin)’in üzerinde mezun veren ve hali hazırda 42.000’den fazla mezunu olan İçmimarlarımız için Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İçmimari yapının kurumsallaşması, içmimari de estetik anlayışının üniversal alt yapı oluşumunun sağlanması için ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kadro ihdası / mevcut kadroların arttırılması için gereğinin yapılması istenmiştir.

Odamız Üyelerinin Kamu personeli olarak mağdur olmamaları için Yönetim Kurulumuz olarak her türlü girişimlerde bulunmaya devam edecek olup, yaşanan gelişmeler meslektaşlarımız ve tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yüksek Öğretim Kurumunun 21.07.2017 Tarih 49900 Sayılı Yazısı için TIKLAYINIZ…

Resmi Kurumlara Göndermiş Olduğumuz 09.08.2017 tarih ve 2017 / 166 Sayılı yazımız için TIKLAYINIZ…