Top

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

 

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün meslek oligarşilerinin baskısı sonucu verdiği “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğini” içinden çıkılmaz bir hale getirdiği ve Bilime, hukuka ve meslek haklarına aykırı bu düzenlemeye Danıştay 6. Dairesi dur demiştir.

 

Ülkemizde meslek haklarımızın elde edilebilmesi, odamızın kurumsallaşması, üyelerimiz ve meslektaşlarımızla daha iyi iletişim kurabilmesi adına, haklı davalarımızda pes etmeden mücadeleler veriyorken böylesi güzel bir haberi meslektaşlarımızla paylaşmanın gururu içindeyiz.

Daha önce de bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde İçmimarlık mesleğine yer verilmesi sağlanarak,  bu kapsamda T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2021 tarih ve E-72177222-010.03-2549957 sayılı yazı ile tarafımıza iletilen Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile “Kullanıcılara teknik gereksinmelerle uyumlu estetik iç mekan tasarımı sunmak amacıyla; havaalanlarının terminal, idari ve yolcu binaları, 300 ve üzeri yatak kapasitesine sahip hastaneler, yapı inşaat alanı 30 bin m2’den fazla olan; kamu hizmet binaları, alışveriş merkezleri ve 5 yıldızlı oteller için iç mimarlarca hazırlanıp imzalanan iç mimari projesi de eklenir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Ancak yönetmeliğin yayımı sırasında, her nasılsa ilgili taslaktaki kimi alanlar daraltılmış ve mimarlarca ibaresi hukuka aykırı şekilde eklenmiştir. Bu haliyle bilimsel ve hukuksal normlara aykırı olarak ve hak gaspına neden olacak olan, 25.02.2022 tarih ve 31761 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen;

“Kullanıcılara teknik gereksinimlerle uyumlu estetik iç mekân tasarımı sunmak amacıyla havaalanı terminal binaları, yatak kapasitesi 300’den fazla olan hastane binaları, yapı inşaat alanı 30.000 m²’den fazla olan alışveriş merkezi binalarının gerekli olan iç mekânları için mimari projeye uygun olarak iç mekânların ayrım, düzen ve tasarımının sistem kesitleri, nokta detayları ve malzeme bilgileri ile birlikte gerekli ölçeklerde mimar veya iç mimarlarca hazırlanan iç mekânların tasarımına dair iç mekân projeleri de eklenir. Bu projelerin ruhsat aşamasında ilgili idareye sunulma zorunluluğu yoktur. Ancak bu projeler yapı kullanma izin belgesi alınmadan önce idareye sunulur.”  maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için açmış olduğumuz davada, Danıştay 6. Dairesi tarafından 15.03.2023 tarih ve 2022/1944 sayı ile söz konusu madde için YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.  

Odamız kurulduğu günden bu yana, mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, tanıtmak, geliştirmek ve haksız rekabeti önlemek amacıyla çalışmalar yürüttük. Mesleki sorumlulukları, mesleki uğraş konularını, uygulama alanlarını tanımlamak adına atılımlar yaptık. Üyelerin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı ve geliştirici etkinlik ve girişimlerde bulunmak, ülke sorunları ve ortak mesleki çalışmaların sürdürülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliklerinde bulunduk.

Odamızın toplumda ve karar mercilerinde yer edinebilmesi için odaya kayıt olunmasının önemini bilen, odamızın varlığını sürdürebilmesi için aidatlarını düzenli ödeyen değerli üyelerimizle birlikte mesleğimizi tanıtmak, haklarımızı elde etmeye çalışmak ve kurumsallaşmak adına önemli adımlar attık. Sesimizi daha gür çıkarabilmek adına her zaman meslektaşlarımıza ihtiyaç duyduk.

Yolumuza taş koymaya çalışanlar olsa bile kolay pes etmeyecektik. Meslektaşlarımız bizimle olduğu sürece, bugün Oda tarihinin geldiği noktanın yadsınamaz güzelliği gelecek yılların sadece habercisidir.Saygılarımızla, 

TMMOB İçmimarlar Odası

26. Dönem Yönetim Kurulu