Top
HABERLER & DUYURULAR

Haber

05/Haziran/2020 "İçmimarlıkta Malzeme ve Detay"

Bu kitapta içmimariye yönelik 40 ayrı tasarım ögesi, hammaddenin işlenişi, malzeme seçiminde tasarımcının dikkat etmesi gereken hususlar ve şantiyede uygulanabilecek en uygun detay çözümlemesi bir araya getirilerek okuyucuya aktarılmıştır.

Bu kitap, içmimarlık öğrencileri ve yeni mezunlar için yazılmıştır.  Yazarın 25 yıllık şantiye ve akademik tecrübelerini genç meslektaşlarına aktarma isteği ve yabancı literatüre yönelmeyi bir nebze azaltma arzusu bu kitabı meydana getirmiştir. Genco Berkin’in kendi sözcükleri ile içmimar adaylarına tavsiyeleri şöyle başlıyor:

“İçmimarların işlevsel ve estetik mekanlar yaratabilmeleri için kullanacakları malzemeye ait üretim ve şekillendirme yöntemlerine hâkim olmaları gerekmektedir. Doğru malzemenin doğru yerde ve doğru biçimde kullanımı iyi tasarımı getirir. Her gün yeni bir malzemenin üretildiği ve kullanıma sunulduğu bir ortamda, tasarımcı, en azından doğal ve yapay üretilmiş malzemelerin başlıca olanlarının hammaddelerini ve üzerinde uygulanan işlemleri bilmek zorundadır.”

Görmeyi sağlamak için sezgi ve keşif yeteneklerimizi harekete geçirmemiz gerekir. Böylece bakmak, anlamakla eşdeğer olur. Tasarımcı, görsel dağarcığını, üretim ve var oluş dinamikleri silsilesini irdeleyerek geliştirir. Tasarımcı, parça-bütün ilişkisini kavrayabilmek için, doğayı ve yapay çevreyi incelemekle mükelleftir ve tüm gördüklerini çizerek hafızasına kaydeder. Tasarımda, parçadan bütüne ya da bütünden parçaya gidilir. Malzemeler arası geçiş, birbirini tamamlama, parça bütün uyumu, doku ve yüzey ilişkisi, ayrım noktası ve birleşme çizgisi (datum) tasarımın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bu unsurların ele alınışı detay çözümlemesi işlemini ortaya çıkarır.”

 

Kitabın İç mimarlık camiasına üst düzeyde katkı sağlaması dileğiyle…

 

Doç.Dr. Genco Berkin

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

...

Haber

03/Haziran/2020 Yarından Sonra I C-19 Sonrası Mekan ve Nesne Ulusal Fikir Yarışması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Çevrimiçi Platformu tarafından, “Yarından Sonra I C-19 Sonrası Mekan ve Nesne Ulusal Fikir Yarışması” başlığıyla organize edilen yarışmanın amacı, 2020 yılının büyük bölümünü etkileyen kişisel ve toplumsal karantina ve salgın dönemi ardından yaşanması öngörülen yeni normalde mekânsal dönüşümler ve bunların nesnelere yansımasını sorgulamaktır.

Salgın için ulusal anlamda yapılan “sosyal mesafe” uyarılarının, kamusal ve özel alanlarda bireyler ve mekanlar ile kurulan etkileşimleri dönüştürmeye başladığı gözlemlenmektedir. Bu söz konusu yeni normallerin etkilerinin, yoğun karantina döneminin ardından, kamusal alandan özel alana varıncaya dek “mekansal” anlamda, küçük kullanım nesnelerinden kent mobilyalarına kadar da “nesne” bağlamında görüleceği öngörülmektedir. Yaşam alanlarımız, özel mekanlarımızın organizasyonundan, kamusal mekanlara varıncaya değin, bu yeni dönüşümü karşılayacak çok fonksiyonlu özelliklere sahip olmayabilir. Bu yarışma, süreçte ortaya çıkan birey davranış değişikliğinin etkilerinin, mimarlık ve tasarım alanında yaşanacak paradigma değişimini sorgulayarak, değişimin türünü, ne yönde ve nasıl etkileyeceğini tartışmaya açmaktadır. Yarışma katılımcıları, öngörülebilecek değişiklikleri kamusal/ özel mekan/nesne bağlamında araştırmaya teşvik etmektedir.

...

Haber

29/Mayıs/2020 ODAMIZA, BİRLİĞİMİZE ve DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bilindiği üzere mevcut hükümetin, Anayasanın 135. Maddesine dayalı Kamu Kurum Niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasalarının değiştirilmesi kapsamında, seçim usullerinin düzenlenmesi 6235 sayılı TMMOB Kanunun değiştirilmesine yönelik kanun teklifi önerisi gündeme gelmiştir.

Mevcut iktidarın, icraatları önünde engel olarak gördüğü TMMOB, İktidarın baskıcı ve antidemokratik siyasetine karşı, Kamu ve toplum yararına olan bilimsel ve teknik mücadelesini ödün vermeden kararlılıkla sürdürmüştür.

Önerilen yasa teklifinin asıl amacının, genel kurul ve seçim sisteminin değiştirilmesi, faaliyetlerimize ve işleyişimize engel olunması, TMMOB ve Bağlı Odalarımızın işlevsizleştirilmesi ve sonrasında da yok etme planı olduğu aşikârdır. İdari ve mali denetim baskısı ile yöneticilerimize ve personellerimize gözdağı vererek, tabiri caiz ise aba altından sopa göstererek, Mesleki Örgütlülüğümüzü hem idari hem de mali olarak zayıflatmak ve güçsüzleştirmek politikası her dönem denenmiştir. Aynı senaryo ile tekrar karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız.

Hükümetin, yaşadığımız bu pandemi döneminde ekonomik ve sosyal sorunlara odaklanması gerekirken, birliğimize yönelik bu antidemokratik girişimi önünde, birliğimizi oluşturan tüm odalarımız ile karşı durmaya, TMMOB çatısı altında, omuz omuza mücadele etmeye ve direnmeye devam edeceğimizi, demokrasi ve emek mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi, bu bilinçle birliğimiz ile tam dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü…

Yaşasın İÇMO örgütlülüğü…

...