Top
HABERLER & DUYURULAR

Haber

06/Nisan/2020 ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN BİLGİSAYAR KAMPANYASI
Değerli Üyelerimiz; 

COVID-19 Ülkemiz sağlığı ve ekonomisinin yanı sıra eğitim üzerinde de maalesef derin yaralar açmaya devam ediyor. Bu süreçte mağduriyet yaşamakta olan birçok İçmimar adayı öğrencimiz bulunmakta...

Uzaktan eğitim sistemine katılamayan; bilgisayarı olmaması yada eğitim aldıkları şehirleri acil olarak terk etmek zorunda kalarak bilgisayarlarını bırakmak zorunda olan öğrencilerimiz bu süreçte mağduriyet yaşamaktalar. 

Bu sebeple, Yönetim Kurulumuz ve Şube Başkanlarımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda #1içmimar1bilgisayar adı altında bu dayanışma kampanyasını düzenleme kararı aldık! 

Mağdur olan Öğrenci arkadaşlarımızın Eğitimine destek vermek, onların yanında olmak için elinde imkanları olan her meslektaşımın bu dayanışma kampanyasına koşulsuz katılacağına inancım tamdır.

Evinizde, işyerlerinizde kullanmadığınız Bilgisayar, Tablet, ve Akıllı Telefonlarınızı, İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanları tarafından belirlenecek olan öğrencilere, bu süreç tamamlanıncaya kadar ödünç olarak verebilirsiniz. 

Mesleğimizin geleceği olan öğrenci arkadaşlarımız için #biriçmimarbirbilgisayar #eğitimedestekver #İÇMOöğrencimizinyanında diyerek bu kampanyayı başlatıyoruz. 

Kampanyaya katılmak isteyen kişilerin, odamız web sayfası üzerindeki resmi iletişim adreslerimizden veya 0 312 441 05 96 -97 Numaralı telefonlardan Odamıza ulaşarak bilgilerini bırakmalarını rica ederim.


Emrah KAYMAK
TMMOB İçmimarlar Odası
Genel Başkanı 

#1içmimar1bilgisayar #biriçmimarbirbilgisayar #eğitimedestekver #icmoöğrencininyanında
...

Haber

30/Mart/2020 KAMUOYUNA VE İKTİDARA ÇAĞRIMIZDIR…

30.03.2020

 

 

 

KAMUOYUNA VE İKTİDARA ÇAĞRIMIZDIR…

 

Dünya Sağlık Örgütünün “pandemi” (küresel salgın) olarak ilan ettiği “koronavirüs” (Covid-19), tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşamı büyük ölçüde etkilemektedir. Dünya çapındaki bu salgın krizinin ülkemiz karşısındaki etkileri de giderek ağırlaşmakta ve telafi edilmeyecek seviyeye gelmektedir. Konunun yaşamsal önemi açısından; tıbbi, ekonomik ve sosyal önlemler almak zorunda olan siyasi iktidarın, belli alanlarda geç kalınarak alınmış olan ve bugün geç kalınmasından dolayı sonuçları açıkça gördüğümüz (okulların kapatılması, spor karşılaşmalarının ertelenmesi vb.) kararların devamını getirmemekte ısrar etmesini anlamak mümkün değildir. “Herkes kendi OHAL’ini ilan etsin.” mantığı yarın daha acı tablolar ve sonuçlar ile karşılaşmamızı engelleyemeyecektir. Bu toplum sağlığına ve ekonomisine dinamit yerleştirmekten başka bir şey değildir. “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı altında açıklanan paket büyük sermaye sahipleri lehine düzenlenmiş; orta ölçekli işveren, kamu ve özel sektörde emek vererek çalışan, üreten toplumun ve nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan ve Ekonomik Kalkan’a en çok ihtiyacı olan milyonları göz ardı ederek hazırlanmıştır.

 

“Herkes kendi OHAL’ini ilan etsin!” demek; işe gitmeden evde kalarak temel ihtiyaçlarınızı çalışmadan karşılayın demenin bir başka yoludur! Bulunduğu konum gereği kriz anlarında da ülkenin ve toplumun sağlığını, ekonomisini ve kaynaklarını yönetmek, bunları idareli ve vatandaşları yararına kullanmak iktidarın yegâne görevidir.

 

Kamunun bir kısmında uygulanan, belli bir yaşın üzerindeki veya sağlık problemi olan kişilerin izinli ya da uzaktan çalışmalarını sağlayan yöntemlerin tüm sektörler temel alınarak ayırt edilmeden uygulanması gerekmektedir. Bu konular ile alakalı ücretli çalışan meslektaşlarımız iş yaşamlarında birçok sorun ile karşı karşıya kalmakta ve mağdur edilmektedirler. İşten çıkarılmalar, maaşlarda zorunlu indirimler, ücretsiz izine çıkarılmalar hız kesmeden devam etmekte; bütün sektörlerde olduğu gibi İçmimarlar da (zaten meslek alanları yetkinliği olmayan başka disiplinler ve eğitim almamış kişiler tarafından gasp edilen) işsizliğe ve geçim sıkıntısına sürüklenmektedir. 

 

Bir başka tarafta ise çok sayıda üye ve meslektaşımız, İçmimari ve Tasarım alanlarının üst başlık olduğu Yapı sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerinde; personel maaşı, SGK, vergi, kira, aidat, elektrik, su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ödemelerini yapmakta büyük sıkıntılar çekmektedir. Yaşadığımız bu olağan üstü virüs salgınının doğrudan etkilediği ve bu süreçte yaşadığımız ekonomik krizin daha da büyüyeceği su götürmez bir gerçektir. Böyle bir süreçte yaşam savaşı verirken İşletmelerinin varlıklarını sürdürme savaşı verdikleri de unutulmaması gereken bir gerçektir.

 

İnsan yaşamının, tasarımın, üretimin ve ticaretin kamu ve özel sektörde birçok hizmet sağlayan ve yaşamın her alanında işleyişin sürdürülmesinde etkin olan İçmimarların en üst ve tek meslek örgütü olan TMMOB İçmimarlar Odası olarak, tüm meslektaşlarımız adına iktidara ve kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz.

 

·         Bilim, sağlık, eğitim ve AR-GE’ye daha fazla kaynak aktarılmalıdır.

·         Salgın süresince ve sonrasında herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti verilmelidir.

·     Virüsten koruyucu ve önleyici malzemeler (sabun, maske, eldiven, dezenfektan, kolonya vb.) öncelikle dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere halka ücretsiz dağıtılmalıdır.

·        Salgın süresince doğalgaz, elektrik, su, telefon ve internet ücretsiz olmalıdır.

·      Olanakları olan işlerde ve iş yerlerinde uzaktan çalışmaya geçilmeli, zorunlu mal ve hizmetlerin üretilmediği ve virüsten korunma koşullarının sağlanmadığı tüm işyerlerinde çalışanlar ivedi olarak ücretli izine çıkarılmalıdır.

·         Kamu ve özel sektörde bireysel ve toplu işten çıkarmaların ve ücretsiz izin uygulamaları ivedi olarak yasaklanmalıdır. 

·         İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları hafifletilmeli yararlanma süresi uzatılmalıdır.

·         Meslek alanımızda faaliyet gösteren işletmelerin; SGK, vergi, kredi, kira ve diğer temel borçları salgın nedeni ile faizsiz olarak ertelenmelidir.

·         Acil ve ivedi olarak TMMOB Ziraat Mühendisleri Odamızın açıkladığı “Tarımsal Üretim Seferberliği” ivedilikle ilan edilmelidir.

 

Sosyal devlet olmanın gerekliliği olan ve yurttaşlarına eşit, demokratik ve laik bir hukuk devleti olarak hizmet vermenin temel şartlarını Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasından alan devletimizin bu acil eylem planlarını ivedilikle yerine getirmesini talep etmekteyiz.

 

TMMOB İçmimarlar Odası ve İçmimarlar olarak; bu zorlu süreçte üzerimize düşen ne görev var ise; meslek örgütümüz, üyelerimiz ve tüm imkânlarımızla bu seferberliğin içerisinde yer alacağımızı tüm paydaşlarımız ve kamu kurumlarımızla organize hareket edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.

 

TMMOB İçmimarlar Odası  

24.Dönem Yönetim Kurulu A.

 

 Emrah KAYMAK

Genel Başkan

...

Haber

20/Mart/2020 ÖNEMLİ DUYURU

Sayın Üyemiz,

Değerli Meslektaşlarımız ve Öğrencilerimiz;

 

28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Odamız 25. Olağan Genel Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilen koronavirüs salgınının yarattığı riskler göz önüne alınarak TMMOB Ana Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Koronavirüs salgınının seyri, yaşanacak gelişmeler ve resmi makamlar tarafından yapılacak bilgilendirmeler doğrultusunda, Genel Kurulun gerçekleştirileceği tarih ve yer belirlenerek ayrıca duyurulacaktır.


Ayrıca, Odamızın, Şube ve İl/İlçe Temsilciliklerimiz tarafından planlanan tüm eğitim programları ve toplu etkinlikler bu süre içerinde iptal edilmiştir.


Bununla birlikte, Oda personelinin işe geliş-gidiş sürecinde karşı karşıya kaldığı riskleri azaltmak için toplu taşımanın yoğun olarak kullanıldığı saatler göz önüne alınarak tüm birimlerimizde mesai saatlerinin, ikinci bir duyuruya kadar 10:30 - 16:00 şeklinde güncellenmesine karar verilmiştir.


Bu süre zarfında aidat ödentisini Banka yoluyla veya
www.icmimarlarodasi.org.tr üzerinden, ÜKB başvurusu, Büro tescil işlemleri ve diğer belge talepleri gibi tüm iş ve işlemlerinizi bilgi@icmimarlarodasi.org.tr üzerinden e-posta veya kargo yoluyla yapmanızı rica ederiz.


Halk sağlığı konusunda taşıyacağı riskler sebebiyle, topluma ve örgütümüze karşı taşıdığımız sorumluluk gereği alınan Genel Kurul erteleme kararını ve yeni çalışma saatlerini, Genel Kurul delegelerimizin ve üyelerimizin bilgisine sunar, sağlıklı günler dileriz.

 

Saygılarımızla


 

TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu

...

Haber

13/Mart/2020 25. Olağan Genel Kurul

TMMOB İçmimarlar Odası 25. Olağan Genel Kurulu ve Seçimlerini, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanununun öngördüğü esaslar, TMMOB Ana Yönetmeliği Madde 57 ve Odamız Ana Yönetmeliği Madde 13 ve devamı maddeleri uyarınca Delege Usule göre gerçekleştirecektir.

TMMOB İçmimarlar Odası 25. Olağan Genel Kurulu, 21 Mart 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Selanik Caddesi No: 17 / 11 Kızılay-Çankaya / ANKARA adresinde ekte yer alan gündemle toplanacak olup, Seçimler ise yine aynı adreste 22 Mart 2020 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

21 Mart 2020 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25. Olağan Genel Kurulumuz çoğunluk aranmaksızın aynı gündem ile 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 09.00’da “Latanya Hotel – Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No. 1 Kavaklıdere- Çankaya ANKARA” adresinde yapılacaktır. Seçimler ise 29 Mart 2020 Pazar günü Latanya Hotel – Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No. 1 Kavaklıdere- Çankaya ANKARA” adresinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.       


 

Saygılarımızla,

TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu


GÜNDEM 

1. GÜN – CUMARTESİ

 

1.       Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

2.       Gündemin Onaylanması

3.       Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması

4.       Konukların konuşmaları

5.       Yönetmelik Değişikliği Komisyonun kurulması

6.       24. Dönem Faaliyet raporunun okunması

7.       24. Dönem Mali raporun okunması

8.       Denetim Kurulu raporunun okunması

9.       24. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali ve Denetim yönünden ayrı ayrı aklanması

10.   Taşınmaz Malların Alımı / Satımı ve Borçlanma İçin 25.Dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

11.   2020 – 2021 Yılları Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

12.   Personel Kadro Cetvelleri, Genel Merkez ve Şubeler Kasa Limitlerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

13.   Üye Aidatları, Oda Hizmet Bedellerinin görüşülmesi ve 25.Dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

14.   Yönetmelik Komisyonu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması

15.   Mevcut ve Yeni Yönetmelik, Şartname çalışmaları yapmak ve TMMOB onayına sunmak için 25.Dönem Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

16.   Genel Merkez Yönetim Kurulu (7 asıl 7 yedek), Onur Kurulu (5 asıl, 5 yedek), Denetleme Kurulu (7 asıl 7 yedek), TMMOB Yönetim Kurulu (3 kişi), TMMOB Delegeleri 100 Asıl ve 100 yedek adaylarının belirlenmesi ve ilanı

17.   Yeni Dönem çalışmalarına ilişkin öneriler

18.   Dilek ve Temenniler

 

2. GÜN ( PAZAR )

 

19.   Seçimler  -

 

...

Haber

16/Ocak/2020 KOCAELİ ŞUBE 2. OLAĞAN GENEL KURUL ve SEÇİMLERİ DUYURUSU

 

Sayın Üyemiz;

 

TMMOB İçmimarlar Odası Kocaeli Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu 25 Ocak 2020 Cumartesi günü Saat 10:00’da aşağıda yer almakta olan gündem ile “Cedit Mah. Muzaffer Fidan Sk. No: 1/ 12 İzmit - KOCAELİ” adresinde, seçimleri ise 26 Ocak 2020 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında aynı adreste yapacaktır. 

25 Ocak 2020 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamaması durumunda, çoğunluk aranmaksızın Kocaeli Şube 2.Olağan Genel Kurulunu 1 Şubat 2020 Cumartesi günü aynı gündem ile 10.00 / 18.00 Saatleri arasında “Cedit Mah. Muzaffer Fidan Sk. No: 1/ 12 İzmit - KOCAELİ” adresinde, seçimler ise 02 Şubat 2020 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatlerinde “Cedit Mah. Muzaffer Fidan Sk. No: 1/ 12 İzmit - KOCAELİ”  adresinde yapılacaktır.

 

Sayın üye ve meslektaşlarımıza duyururuz.

 

Gündem,

 

1.       Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2.       Şube Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması 

3.       Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması

4.       Dönem Faaliyet Raporunun Okunması

5.       Dönem Mali Raporun Okunması 

6.       Dönem Denetim Kurulu Raporlarının Okunması 

7.       Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet, Mali ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı aklanması 

8.       Genel Merkez Genel Kuruluna sunulmak üzere 2020 – 2021 Yılları Tahmini Bütçesinin görüşülmesi 

9.       Yeni Dönem çalışmaları için ilkelerin saptanması 

10.   Dilek ve temenniler. 

11.   Yönetim Kurulu asil ve yedek, Genel Merkez Delegeleri asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve ilanı

12.   İkinci Gün – Seçimler (Pazar)

 

 

...

Haber

16/Ocak/2020 BURSA ŞUBE 2. OLAĞAN GENEL KURUL ve SEÇİMLERİ DUYURUSU

Sayın Üyemiz;

 

TMMOB İçmimarlar Odası Bursa Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu 25 Ocak 2020 Cumartesi günü Saat 10:00’da aşağıda yer almakta olan gündem ile “BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah. Akpınar Caddesi No:8 Zemin Kat Ortak Toplantı Salonu Nilüfer / Bursa ” adresinde, seçimleri ise 26 Ocak 2020 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında aynı adreste yapacaktır.

 

25 Ocak 2020 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamaması durumunda, çoğunluk aranmaksızın Bursa Şube 2.Olağan Genel Kurulunu 1 Şubat 2020 Cumartesi günü aynı gündem ile 10.00 / 12.00 Saatleri arasında “BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah. Akpınar Caddesi No:8 Zemin Kat Ortak Toplantı Salonu Nilüfer / Bursa ” adresinde, seçimler ise 02 Şubat 2020 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatlerinde “BAOB Yerleşkesi Odunluk Mah. Akpınar Caddesi No:8 Zemin Kat Ortak Toplantı Salonu Nilüfer / Bursa”  adresinde yapılacaktır.

 

Sayın üye ve meslektaşlarımıza duyururuz.

 

Gündem,

 

1.      Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2.      Şube Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması

3.      Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması

4.      1. Dönem Faaliyet Raporunun Okunması

5.      1. Dönem Mali Raporun Okunması

6.      1. Dönem Denetim Kurulu Raporlarının Okunması

7.      1. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet, Mali ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı aklanması

8.      Genel Merkez Genel Kuruluna sunulmak üzere 2020 – 2021 Yılları Tahmini Bütçesinin görüşülmesi

9.      Yeni Dönem çalışmaları için ilkelerin saptanması

10.  Dilek ve temenniler.

11.  Yönetim Kurulu asil ve yedek, Genel Merkez Delegeleri asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve ilanı

12.   İkinci Gün – Seçimler (Pazar)

...
ETKİNLİKLER