Top

Konya Şube 2. Olağan Genel Kurulu

konya hbr.jpg

TMMOB İçmimarlar Odası 
Konya Şube 2. Olağan Genel Kurulu


TMMOB İçmimarlar Odası Konya Şube 2. Olağan Genel Kurulu, 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00‘da aşağıda yer almakta olan gündem ile “Bürotime Plaza – Feritpaşa Mah. Kule Cad. No:7A Selçuklu/Konya’’ adresinde, seçimleri ise 17 Aralık 2023 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatlerinde “Konevi Mah. Altıncaba Plaza Kazım Karabekir Cad. No:21 D:501 Meram / KONYA” adresinde yapacaktır. 

16 Aralık 2023 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamaması durumunda, çoğunluk aranmaksızın TMMOB İçmimarlar Odası Konya Şube 2.Olağan Genel Kurulunu, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü aynı gündem ile saat 10.00’da “Bürotime Plaza – Feritpaşa Mah. Kule Cad. No:7A Selçuklu/Konya’’ adresinde, seçimler ise 24 Aralık 2023 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında “Konevi Mah. Altıncaba Plaza Kazım Karabekir Cad. No:21 D:501 Meram / KONYA” adresinde yapılacaktır. 

Sayın Üye ve Meslektaşlarımıza duyurulur.

Gündem

1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Şube Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması 
3. Genel Merkez Yönetim Kurulu adına konuşma
4. 1.Dönem Faaliyet Raporunun Okunması
5. 1.Dönem Mali Raporun Okunması 
6. 1.Dönem Denetim Kurulu Raporlarının Okunması 
7. 1.Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet, Mali Durumun ayrı ayrı aklanması 
8. Genel Merkez Genel Kuruluna sunulmak üzere 2024 – 2025 Yılları Tahmini Bütçesinin görüşülmesi 
9. Yeni Dönem çalışmaları için ilkelerin saptanması 
10. Dilek ve temenniler. 
11. Yönetim Kurulu asil ve yedek, Genel Merkez Delegeleri asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve ilanı
12. Seçimler