Top

İzmir Şube Olağan Genel Kurulu

İZMİR GK- Görsel.jpg

ÜYELERİMİZİ İZMİR ŞUBE 15. OLAĞAN

GENEL KURUL VE SEÇİMLERİNE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ…Değerli Üyelerimiz,

TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şube Olağan Genel Kurulu ve Seçimlerini 02 – 03 Aralık 2023 tarihlerinde Cumhuriyet Bul. 140/1 Işık Apt. Ka:6 D:11 Konak / İZMİR adresinde yapılacaktır. İçmimar ve yurttaş sorumluluğu ile katılacağınız Şube Genel Kurul ve Seçimleri, Odamızın ve Şubemizin daha güçlü bir kurumsal yapıyla yoluna devam etmesine katkıda bulunacaktır.

Tüm üyelerimizi, Şube çalışmalarımızın geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini dile getirmek ve yeni dönem yönetim kurulunu seçmek üzere Şube Genel Kurulu’na ve Seçimlerine katkı ve katılımda bulunmaya davet ediyoruz.
 
Saygılarımızla,
 
TMMOB İçmimarlar Odası
15. Dönem İzmir Şube Yönetim Kurulu
 
 
TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şube Olağan Genel Kurul Davet Yazısı
 
 
TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu 25 Kasım 2023, Cumartesi günü 10.00 – 18.00 Saatleri arasında aşağıda yer almakta olan gündem ile Cumhuriyet Bulv. 140/1 Işık Apt. K:6 D:11 Konak / İZMİR adresinde, seçimleri ise 26 Kasım 2023 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatlerinde yine aynı adreste yapacaktır.
 
25 Kasım 2023 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamaması durumunda, çoğunluk aranmaksızın İzmir Şube 15. Olağan Genel Kurulunu 02 Aralık 2023 Cumartesi günü aynı gündem ile 10.00 / 18:00 Saatleri arasında Cumhuriyet Bulv. 140/1 Işık Apt. Ka:6 D:11 Konak / İZMİR adresinde, seçimler ise 03 Aralık 2023 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatlerinde Cumhuriyet Bulv. 140/1 Işık Apt. Ka:6 D:11 Konak / İZMİR adresinde yapılacaktır. Sayın Üye Meslektaşlarımıza duyurulur.
 
Gündem
 
1 - Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2 - Şube Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması
3 - Genel Merkez Yönetim Kurulu adına konuşma
4 - 14. Dönem Faaliyet Raporunun Okunması
5 - 14. Dönem Mali Raporun Okunması
6 - 14. Dönem Denetim Kurulu Raporlarının Okunması
7 - 14. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet, Mali Durumun ayrı ayrı aklanması
8 - Genel Merkez Genel Kuruluna sunulmak üzere 2023 – 2024 Yılları Tahmini Bütçesinin görüşülmesi
9 - Yeni Dönem çalışmaları için ilkelerin saptanması
10 - Dilek ve temenniler.
11 - Yönetim Kurulu 7 asıl ve 7 yedek, Genel Merkez Delegeleri asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve ilanı
12 - Seçimler