Top

2023 YILI AİDATLARI

WhatsApp Görsel 2023-06-07 saat 12.19.01.jpg

 
07.06.2023
 
Sn. Üyemiz,
 
Anayasanın 135. maddesine istinaden 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TMMOB İçmimarlar Odası’nın, Ülkemizde İçmimarlık mesleğinin tek ve en üst organı Genel Kurullarıdır.
 
26. Dönem Genel Kurulu öncesinde Genel Merkez ve Şubelerimiz ile ortak olarak hazırlanan Tahmini Gelir ve Tahmini Gider bütçeleri planlanırken, Genel Kurul sırasında ileriye dönük şekilde her şeyin yolunda gittiği takdirde olası fiyat artışları göz önünde tutulmuştur. Ancak yaşanan küresel pandemi ve etkileri, coğrafyamızdaki felaketler, çeşitli şekillerde ortaya çıkan ve devam eden ekonomik krizler neticesinde Dünyada ve ülkemizdeki çok çeşitli sebeplere dayanan ekonomik bozulmalar sonucunda gider kalemlerimizin tamamında tahminlerin çok ötesinde artışlar yaşanmıştır.
 
Odamızın yaptığı bütün çalışma ve etkinliklerde bu ödentilerden başka bir düzenli gelir kaynağı bulunmamaktadır. Geçmişte ve günümüzde, üyelerimize büyük faydalar sağlayacak pek çok proje ve çalışma maddi yetersizlikler nedeniyle hayata geçirilememiştir. Mevcut kaynaklarla yapılmış işlerin en az iki katına çıkartılması aidatlar konusundaki hassasiyetin artması ile doğru orantılı olarak mümkündür.
 
TMMOB İçmimarlar Odası Genel Merkez, 11 Şubesi ve 1 Temsilcilik çalışma ofislerinin kiraları, personel giderleri, SGK ve Vergi giderleri, Sabit Giderler, Hukuki anlamda mesleğimizi gasp eden kişilere açılan dava masrafları vb. gibi birçok giderimiz bulunmaktadır. 
 
Unutulmamalıdır ki odamızın meslektaşlarımız yararına hizmet üretebilmesi maddi yönden güçlü olmasını gerektirmektedir. Bu güce odamız ancak temel gelir kaynağı olan üye aidatları ile ulaşabilecektir. Odamızın bazı maddi sorunların üstesinden gelmiş olması maalesef ki belli vadeleri kapsayan çözümlerin yaratılması ile mümkün olmuştur. Oysaki üye aidatı oda için süreklilik arz eden bir gelir kaynağıdır.
 
19 – 20 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Genel Kurulumuzda alınan karar ile belirlenen aidat tutarları, açıkladığımız tüm giderlerini karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle, Şubat ayı içerisinde yapmayı planladığımız ancak, 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş ili, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız Olağanüstü Genel Kurulumuzu 03 Haziran 2023 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonunda gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
 
Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan karar ile “01 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2023 yılı aidat bedelimiz aylık 74,00 TL olarak belirlenmiştir.” Söz konusu tarihe kadar 37,00 TL üzerinden yapılan tüm ödemeler geçerli olacak, ödentilerini gerçekleştiren üyelerimize söz konusu artış yansıtılmayacaktır.
 
30 Haziran 2023 tarihine kadar varsa 2023 yılı aidatınızı ve/veya geçmiş dönem aidat ödentilerinizi 37,00 TL üzerinden aşağıda bulunan banka hesap bilgilerimize yatırabilir, Şubelerimize giderek veya www.icmimarlarodasi.org.tr adresi üzerinden üye girişi yaparak kredi kartınız ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
 
Değerli Meslektaşımız;
 
İçmimarların mesleki haklarını korumada söz sahibi ve yol gösterici olmakla görevli bir kurum olan odamızın, Genel Merkez ve bağlı birimlerinin üzerine düşen pek çok ve önemli görevi bulunmasından dolayı üyelerinin de bu oranda yüksek beklentilere sahip olduğunu biliyoruz.
 
Ancak üyelik sisteminin doğası gereği üye olunan kurumlar ve üyeler karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklar ile birbirlerine bağlıdırlar. Odamız üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek adına Yönetim Kurulları, Şubeleri, Temsilcilikleri, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Komisyonları ile olanca gücüyle elinden geleni yapmak için çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Oda sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan yapılan her türlü etkinlik, çalışma ve duyuru hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Bunların dışındaki her türlü katılım, katkı ve yönlendirmeye de her daim ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Odamız, meslektaşların bir araya gelerek sorunlarını çözdükleri ve yeni kararlar aldığı çatı olmayı hedeflemektedir. Karşılıklı bir özveri ve iletişim sağlanamadığında, Odaların üyeleri ile ilişkisinin “Alacaklı Borçlu” düzeyine indirgemek hepimiz adına üzücü bir durumdur.
 
Bu yüzden kişisel yaşamlarımızda olduğu kadar kurumsal yaşamlarımızda da mâli boyutların kaçınılmaz önemini anlayışınıza güvenerek bir kez daha hatırlatma gereği duyuyoruz.
 
Saygılarımızla,
 
TMMOB İçmimarlar Odası
26. Dönem Yönetim Kurulu