Top

KAMU KURUMLARINDA GÖREV ALAN İÇMİMAR MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE; 

duyuru.jpg

Bilindiği üzere, 30/3/2023 tarihli ve 7446 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünün (a) bendinde yer alan “ve Mimar” ibaresi “, Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar” şeklinde değiştirilmiştir.

Kamu kuruluşlarında çalışan İçmimarlar TBMM’de kabul edilen Çevre Kanunu ile birlikte özlük hakları bakımından mimarlarla aynı statüye çıkarıldı. Ancak özel hizmet tazminatı ve arazi tazminatı hala Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün E-53773008-622.02-6143060 sayılı görüşü ile tekniker statüsünde sayılmaktadır. Bu durum ise Gazi Meclisimizin çıkarmış olduğu yasa ile çelişmekte ve ciddi hak kaybına neden olmaktadır.

Kamu personelini olarak görev yapmakta olan meslektaşlarımızın yaşadıkları bu sorunun düzeltilmesi noktasında Odamız Yönetim Kurulu, İlgili Komisyon ve Hukuk Müşavirliğimiz tarafından hazırlanmış olan örnek başvuru dilekçesi aşağıda bulunmaktadır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın bu örnek dilekçe ile çalışmakta olduğu Kamu Kuruluşu’na bizzat kendisi sunması ve takip etmesi gerekmektedir. Dilekçe ile başvuru yapan meslektaşlarımızın Odamızı bilgilendirmesi ayrıca önemlidir. Odamız Yönetim Kurulu ve Hukuk birimimiz konuyu her yönü ile takip etmekte, gerekli tüm girişimleri her mecrada yapmaktadır.

Saygılarımızla,

 

TMMOB İçmimarlar Odası

 
İçmimarların kadrolarla ilgili kurumlara başvurusu için hazırlanan örnek dilekçe İÇİN TIKLAYINIZ