Top

Kamuda Çalışan Meslektaşlarımız Haklarına Kavuştu

kamu.jpg

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorununun çözüme kavuşmasını sağlayan
Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
05 Nisan 2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamu Kurumlarında çalışan meslektaşlarımızın Devlet Kadro unvan sorunlarını çözüme kavuşturan “Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile;

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "II- Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (a) bendinde yer alan "ve Mimar" ibaresi ", Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Göre Alanlar" kısmının "2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel" bölümünün (a) sırasında yer alan "mimar," ibaresinden sonra gelmek üzere "peyzaj mimarı, iç mimar" ibaresi eklenmiş ve 05.04.2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu süreçte başta Komisyona önergeyi ileten ve sürece ilişkin sürekli fikir alışverişinde bulunduğumuz İstanbul Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Sn. Eyüp ÖZSOY olmak üzere önerge teklifinde imzası bulunan milletvekillerine, Genel Kurul`da oylamaya katılan milletvekillerine, yıllardır sürecin takipçisi olan Oda Yönetim Kurullarımız ile emeği geçen, mücadelemizi büyüten herkese teşekkür ediyor, kamuda çalışan meslektaşlarımıza hayırlı olsun temennilerimizi iletiyoruz.


TMMOB İçmimarlar Odası
26. Dönem Yönetim Kurulu

 

 

05 Nisan 2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun için tıklayınız.