HABERLER

04/08/2021 BASINA VE KAMUOYUNA


İçmimarlar Odası Örgütlülüğünün üyesi sevgili meslektaşlarımız, sevgili halkımız;

Ülkemizi kasıp kavuran yangın felaketinde hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli aileleri, yakınları ve tüm ulusumuza baş sağlığı diliyoruz.

Görevli ve gönüllü olarak afet alanlarında çalışan tüm vatandaşlarımıza, yurdumuzun dört bir tarafındaki afet bölgelerinden acil olarak talep edilen ihtiyaç listelerinin oluşturulmasını sağlayan TMMOB örgütlülüğü olarak çalışan İl Koordinasyon Kurullarımızda görevli tüm arkadaşlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler, Özel İştirakler ve bireysel katkı sağlayan tüm yurttaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yangının devam ettiği bölgelerde mücadeleye devam eden tüm yurttaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.

Çalışma azmini, kararlılığını ve gücünü Türk Mühendis ve Mimarlarından alan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nin 24 odasından biri olan İçmimarlar Odası olarak; Birliğimizin ve Odalarımızın kuruluş esaslarından biri ve Anayasal görevimiz olan TMMOB Ana Yönetmeliğinin 3. Maddesi b fıkrasında geçtiği üzere

“Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin arttırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak.” ilkesinden yola çıkarak yangında zarar görmüş alanlarda yapılmaya çalışılacak olan en ufak bir plan değişikliği, herhangi bir yapılaşmaya açılma teşebbüsünün, meslek birliğimiz TMMOB ve İçmimarlar Odası (İÇMO) olarak karşısında yer alacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Yerel, ulusal yönetimler fark etmeksizin her kim bu talanın içinde yer almaya teşebbüs eder ise yasalar önünde; Birliğimizin, Odamızın, Mesleğimizin tüm bilgi birikim ve gücünü halkımızın ve ülkemizin geleceği adına seferber edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.       

TMMOB İçmimarlar Odası
25. Dönem Yönetim Kurulu Adına

Emrah KAYMAK
            Genel Başkan