HABERLER

04/09/2020 TMMOB İÇMİMARLAR ODASI 25. DÖNEM YÖNETİM KURULU ve GÖREV DAĞILIMI

TMMOB İÇMİMARLAR ODASI

25. OLAĞAN GENEL KURULU

 

22 – 23 AĞUSTOS 2020

 

28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilen koronavirüs salgınının yarattığı riskler göz önüne alınarak ertelenen Odamız 25. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri, “Atia Ahşap Tasarım İçmimarlık”, “Samet Kalıp ve Madeni Eşya San.” ve “Sayın A.Ş. (Mabella Marble)” firmalarının sponsorluğunda Ankara Anadolu Hotels Downtown’ da gerçekleştirilmiştir.

 

Genel Kurulumuza CHP Ankara Milletvekili Sn. Ali Haydar HAKVERDİ, İYİ Parti Ankara Milletvekili Sn. Ayhan ALTINTAŞ, HDP Adana Milletvekili Sn. Kemal PEKÖZ, HDP PM Üyesi Sn. Ali ÖZKAN, İYİ Parti Genel İdari Kurulu Üyesi Sn. Bülent GÜRSOY, İYİ Parti Genel İdari Kurulu Üyesi Sn. Burcu AKÇARU, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Sn. Nazmi ŞAHİN ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Halil İbrahim YILMAZ katılım sağlamış olup, yapmış oldukları konuşmalarda Odamız ve Mesleğimiz konularında iyi dileklerini ifade etmişlerdir.

22 Ağustos 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda TMMOB Yönetim Kurulu adına gözlemci olarak Peyzaj Mimarlar Odası Genel Başkanı Sn. Ayşegül ORUÇKAPTAN katılmış olup, yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanını, Divan Başkanlığı’na İbrahim OĞUR, Başkan Yardımcısı Zuhal DOĞRU TOK, Yazman Üyeler ise Aysu YÜCEL ve Duygu ACAR olarak belirlenmiştir.

 

Genel Kurulumuza 118 Delegemiz katılmış olup, 23 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen Oda Organları seçimlerine ise 141 Delegemiz oy kullanmışlardır.

 

Bu zorlu pandemi sürecinde katılımcılarımızın sağlığı için tüm önlerimizi alarak gerçekleştirmiş olduğumuz Odamız 25. Olağan Genel Kurulumuza Sponsor olan sektörümüzün önde gelen firmalarına ve büyük özveri ile, mesleğimize, Odamıza sahip çıkarak katılan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

 

25. Olağan Genel Kurulumuz sonucunda seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri 27 Ağustos 2020 tarihinde 1.Toplantısını yaparak kendi aralarında yapmış oldukları seçim ile aşağıdaki gibi görev dağılımı yapmışlardır. 

 

25. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı.

 

 

Genel Başkan

Emrah KAYMAK

Genel Başkan Yardımcısı

Ömer SENCAR

Genel Sekreter

Turan AYÇİÇEK

Genel Sayman

Naci YALÇIN

Yön. Kur. Üyesi

Kahraman BİNGÖL

Yön. Kur. Üyesi

Ş. Tolga GÜRSOY

Yön. Kur. Üyesi

Damla BUYRUK

 

 

Yedek Üye

Hürana GÜNGÖR

Yedek Üye

Duygu ACAR

Yedek Üye

Yasin KARAGÖZ

Yedek Üye

İpek SANCAKTAR MEMİKOĞLU

Yedek Üye

Emrah UZUNOĞLU

Yedek Üye

İrem Gölay İZMİTLİ YILDIRIM

Yedek Üye

Cem KARABULUT

 

Ayrıca Yapılan seçimler sonucunda, Tamer SARP, Rabia KÖSE DOĞAN, İsmet TEKELİ, Emirhan ÖZYURT, Murat ÖZDAMAR, Onur Kurulu Asıl Üyeliğe, Gökhan DEMİRER, Sezin Hatice TANRIÖVER, Banu MANAV, Özlem Nur ASLANTAMER ve Bozkurt Lütfi DEMİRAL ise yedek üye olarak seçilmiştir.

 

Denetleme Kurulumuz Asıl üyelerimiz, Cem ARTANTAŞ, İbrahim OĞUR, Tuğkan İNAN, Veysel BAYCAN, Alper AKAGÜNDÜZ, Ahmet ERTÜRK, Hasan PEKDOĞAN şeklinde, Yedek Üyelerimiz, Nurpınar KÖSTEPEN, NAzra AŞAN, Burak ELDEK, Serdar IŞIKLAR, Çağlayan COŞKUN, Murat KETEN ve Niyazi Şafak ÖZKAN  olarak belirlenmiştir.

 

Üst birliğimiz olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu adaylığına, M. Hanze GÜRKAŞ, Ata Can KALE ve Ömer SENCAR seçilmiş bulunmaktadırlar. Ayrıca TMMOB Yüksek Denetleme Kurulu Adayımız Ahmet ERTÜRK, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayımız ise Tamer SARP olarak belirlenmiştir.

 

Genel Kurulumuzda Odamız gündemine gelen ve yaşanan süreçte derinleşen sorunlar, Genel Kurul sürecinde Odamız Delegelerinin katılımıyla kitlesel bir zeminde ele alınmış ve çeşitli öneriler doğrultusunda kararlar alınmıştır.   

 

Odamızın 2020 yıllında uygulayacağı Aidat ve hizmet bedelleri de aşağıda yer aldığı gibi belirlenmiştir.

 

 

2020

Üye Aidat Aylık Ücreti

20,00 TL X 12= 240,00 TL

Kimlik Kartı Ücreti

30,00 TL

Üye Kayıt Ücreti                        

100,00 TL

Yabancı Uyruklu Üye Kayıt Ücreti

1.500,00 TL

Yabancı Uyruklu Üye Aidat Ücreti  

1.000,00 TL

Faaliyet Belgesi Ücreti (Ticari Amaçlı)

100,00 TL

Faaliyet Belgesi Ücreti (Tanıtım Amaçlı)

50,00 TL

Öğrenci Kayıt Ücreti

25,00 TL

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZİN ODAMIZA MEZUN OLDUĞU YIL İÇİNDE GELİP KAYIT OLMALARI HALİNDE ÜYE KAYIT ÜCRETİNİN ALINMAYACAKTIR.

Proje Onayı / Tescil Ü

creti

450,00 TL

Büro Tescil Belgesi ilk kayıt

500,00 TL

Büro Tescil Belgesi yenileme ücreti

240,00 TL

 

Bugün Ülkemizin ve dolayısı ile Mimar ve Mühendislerimizin yaşadığı sıkıntılar, hak ve yetkilerin tam olarak elde edilmesi konusunda vb. gibi diğer sorunları aşmak adına TMMOB ve çatısı altında bulunan 24 Odanın bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da örgütlülük anlayışı çerçevesinde birlikte hareket etmesi gerekliliği bir kez daha önem kazanmıştır. 

 

Odamız ve Bağlı Birimleri her zaman TMMOB’ nin aldığı ve alacağı kararların arkasında olacak ve Odamıza TMMOB tarafından verilecek her türlü görevi gücümüz oranında gerçekleştirmek adına çalışmalar yürütülecek ancak, Odamızın yaşadığı sıkıntıları da aşmak içinde TMMOB ve Bağlı Odalardan da destek istenecektir.

 

Mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, tanıtmak, geliştirmek, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları, mesleki uğraşı konularını, uygulama alanlarını tanımlamak ve mesleki denetim ile mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak ve eser sahipliği kapsamında, eser sahibinin mali ve esere dair haklarını korumak adına Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği yapılacak olan çalışmalar ile günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi için görüşmelerimiz 24. Dönemde olduğu gibi 25. Dönemde de devam edecektir.

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB İçmimarlar Odası

25. Dönem Yönetim Kurulu