HABERLER

29/05/2020 ODAMIZA, BİRLİĞİMİZE ve DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bilindiği üzere mevcut hükümetin, Anayasanın 135. Maddesine dayalı Kamu Kurum Niteliğindeki meslek kuruluşlarının yasalarının değiştirilmesi kapsamında, seçim usullerinin düzenlenmesi 6235 sayılı TMMOB Kanunun değiştirilmesine yönelik kanun teklifi önerisi gündeme gelmiştir.

Mevcut iktidarın, icraatları önünde engel olarak gördüğü TMMOB, İktidarın baskıcı ve antidemokratik siyasetine karşı, Kamu ve toplum yararına olan bilimsel ve teknik mücadelesini ödün vermeden kararlılıkla sürdürmüştür.

Önerilen yasa teklifinin asıl amacının, genel kurul ve seçim sisteminin değiştirilmesi, faaliyetlerimize ve işleyişimize engel olunması, TMMOB ve Bağlı Odalarımızın işlevsizleştirilmesi ve sonrasında da yok etme planı olduğu aşikârdır. İdari ve mali denetim baskısı ile yöneticilerimize ve personellerimize gözdağı vererek, tabiri caiz ise aba altından sopa göstererek, Mesleki Örgütlülüğümüzü hem idari hem de mali olarak zayıflatmak ve güçsüzleştirmek politikası her dönem denenmiştir. Aynı senaryo ile tekrar karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız.

Hükümetin, yaşadığımız bu pandemi döneminde ekonomik ve sosyal sorunlara odaklanması gerekirken, birliğimize yönelik bu antidemokratik girişimi önünde, birliğimizi oluşturan tüm odalarımız ile karşı durmaya, TMMOB çatısı altında, omuz omuza mücadele etmeye ve direnmeye devam edeceğimizi, demokrasi ve emek mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi, bu bilinçle birliğimiz ile tam dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü…

Yaşasın İÇMO örgütlülüğü…