HABERLER

22/05/2020 Dünya İç Mekanlar Günü


Dünya İç Mekanlar Günü (World Interiors Day - IFI WID) – 23 Mayıs 2020 Cumartesi


Her yıl, Uluslararası İçmimarlar/Tasarımcılar Federasyonu (IFI – International Federation of Interior Architects/Designers) ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya İç Mekanlar Günü (World Interiors Day - IFI WID), dünya genelindeki IFI üyeleri ve üye profesyonel İçmimarlık/Tasarım meslek örgütleri tarafından seçilen bir tema etrafında yapılandırılmaktadır. Bu etkinlinlikte İçmimarlık ve Tasarım profesyonelleri, öğrenciler, iç mekana ilgi duyan kurumlar, topluluklar ve bireyler IFI WID temasını araştırmak ve anlamak üzere davet edilmekte; küresel ölçekte geniş bir katılımcı kitlesiyle IFI WID'i hayata geçirerek mesleki paylaşımı artırmak ve yaygınlaştırmak hedeflenmektedir.

Yapılı çevrenin tasarımı ve insan davranışına etkilerini araştıran İçmimarlar/Tasarımcılar bildiğimiz ve alıştığımız sınırları, aldıkları eğitime ve yaratıcılıklarına dayanarak, zorlama yetisine sahiptir. Bu yıl “Nexus Interiors” yani “Bağlayan/İlişkilendiren İç mekanlar” temasından ilham alarak mesleki faaliyetlerimizle disiplinimizin önem ve değerini vurgulayan Dünya İç Mekanlar Günü (World Interiors Day - IFI WID) küresel ölçekte kutlanacaktır.

Gelin bu yıl 23 Mayıs ‘Dünya İç Mekanlar Günü’nü kutlarken küresel salgında sığınağımız olan ‘ev’lerimiz ya da birer profesyonel olarak tasarladığımız “ev”ler aracılığıyla dünyayla buluşalım, mekanlarımızı “@icmogenelmerkez ve @ifiwid2020ciat”  instagram adreslerine direk mesaj olarak yollayın bizde “@ifiwid2020ciat” adresinden paylaşalım.

Küresel salgın sürecinde hepimiz evlerimize sığındık… Evlerimizde her zamankinden fazla zaman geçirdik, geçiriyoruz... Kimimiz ailesiyle, kimimiz tek başına; kimi zaman kaygıyla, kimi zaman umutla... Kimimiz hayatında ilk defa durdu…dinleneceği ve kendini hep istediği ama fırsatını bulamadığı konularda geliştireceği, ya da ailesiyle vakit geçirebileceği bir zaman aralığı yakaladı... Kimimiz duramadı, evini çevrimiçi çalıştığı ofisine dönüştürdü. Farklı coğrafi konumlar, mekânsal büyüklükler ve imkanlar söz konusu olsa da ortak noktamız ’ev’lerimizde olmamız... İlk defa tüm dünya olarak ‘ev’deyiz...

Bu zorlu süreçte ‘ev’lerimizi, bu çok özel iç mekanları, oluşturan ilişkileri konu edinebilir; tasarladığımız ya da kendi ‘ev’lerimizdeki mekanlar aracılığıyla kurduğumuz bağları, ilişkileri keşfedebiliriz. Özellikle salgın sürecinde ‘ev’lerimizin bir yandan sığınma ve bir yandan da günlük yaşamımızla bağ kurmamızda nasıl bir rol oynadığını düşünebilir, IFI WID aracılığıyla dünyanın çeşitli yerlerindeki meslektaşlarımızla paylaşabiliriz. Salgın sürecinde ‘ev’lerimizde günlük yaşamla bağ kurmak üzere yaptığımız değişiklikleri düşünelim, paylaşalım.

  • Evimizin çevrimiçi çalışan bir ofise dönüşümünü,
  • Evimizde bedensel ve ruhsal dinlenme ihtiyacımızı karşılamak üzere yaptığımız faaliyetleri ve mekanları,
  • Evimizde ailemizle birlikte en çok kullandığımız mekanları ve işlevlerini fotoğraflayarak paylaşalım.

Sizi, ‘ev’lerinizi “Nexus Interiors” yani, “Bağlayan/İlişkilendiren” İç mekanlar objektifinden keşfetmeye davet ediyoruz. Yaratıcı keşifleriniz için bazı başlangıç ​​noktaları:

  • Geçmiş ve Bugün - zaman içinde yeni bağlantıların korunması veya oluşturulması
  • Somut ve Somut Olmayan - malzemenin kuvvet, hareket ve kullanım yoluyla şekillendirilmesi
  • Etki ve Baskı - performansı güçlendirme ve etkileme potansiyeli
  • Gereklilik / Zevk - değişen ihtiyaç ve davranışlar için gelişiyor
  • Dönüşüm / Yenilik - yeni bağlantılar oluşturma ve statükoyu sorgulama
  • Kamu / Özel - erişim ve görünürlük sınırlarını bulanıklaştırma
  • Görsel / İşitsel - duyular aracılığıyla mekanla bağlantı

 

Paylaşın, biz de TMMOB İçmimarlar Odası olarak üyesi olduğumuz  IFI International Federation of Interior Architects/Designers  23 Mayıs 2020 World Interiors Day kapsamında dünyadaki tüm meslektaşlarımız ve iç mekan sevdalılarıyla paylaşalım.