HABERLER

21/05/2020 ‘Panik Odası’ Tasarım Yarışması Şartnamesi

TMMOB İçmimarlar Odası

‘Panik Odası’ Tasarım  Yarışması Şartnamesi

Profesyonel Kategorisi

 

* Yarışmanın Ortakları

TMMOB İçmimarlar Odası Genel Merkez

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şube

 

* Yarışmanın Organizasyonu

Yarışma organizasyonun genel koordinasyonu, TMMOB İçmimarlar Odası Genel Merkezi’ni temsilen

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şube tarafından atanan yetkililerden kurulu komite tarafından yürütülür.

 

* Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma tek aşamalı ulusal bir "fikir projesi" yarışmasıdır. Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti’nde profesyonel/akademik yaşamına devam eden ve tüm içmimarların katılımına açık bir ulusal fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya katılım için temel koşul içmimarlık lisans dercesine sahip olmaktır. Yarışma sonucunda 3 başarı ödülü sahiplerini bulacaktır.

 

* Yarışmanın Amacı

Bu yarışma, toplumun doğal afet, savaş, salgın hastalık ve benzeri, doğal ya da insan kaynaklı felaketlere karşı korunabilmesi için tasarlanacak bir sığınak tasarımını konu edinmektedir. Söz konusu sığınak, 3-4 kişilik bir ailenin yaşadığı konuta yerleşecek ve belirli bir süreyle ailenin dış dünya ve etkenlerle karşılaşmadan, tüm yaşamsal ihtiyaçlarını giderebileceği mümkün olan en küçük fakat en verimli mekan kullanımını sağlayacak bir ‘panik odası’ tasarlanmasını kapsamaktadır. ‘Panik Odası’ içine yerleşeceği yapının bahsi geçen felaketlerde görmesi muhtemel yapısal zararlardan en az etkileneceği şekilde ele alınacaktır.

 

* Yarışmanın Yeri  ve Özellikleri

Tasarlanacak ‘Panik Odası’, herhangi bir konutun içine yerleşecek bir modül olarak tasarlanacaktır.  Yarışmacı, modülün yapısal ve mekânsal özelliklerini çalışırken bahsi geçen felaketlerden bir, yada birkaçına karşı kullanımını öngörerek tasarım yapabilecektir. Modülün cevap vereceği durumların sayısı ve kapsamı tercih sebebi olacaktır.

 

* Yarışmaya Katılım Koşulları

·         Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve içmimarlık lisans dercesine sahip profesyonel ve akademisyenlerin katılımı uygundur.

·         Yarışmacının TMMOB İçmimarlar Odası üyesi olması gerekmektedir.

·         Her yarışmacı birden fazla projeyle katılabilir.

·         Yarışmaya katılım ücretsizdir.

·         Yarışmaya katılan projelerin yayım hakları TMMOB İçmimarlar Odası’na aittir.

 

* Yarışmacıların Teslim Etmesi Gereken Belgeler

Proje tesliminde dikkate edilmesi gereken unsurlar:

·         Tasarımın 1 adet A4 sayfada senaryo metni teslimi,

·         Tasarım aşamasını ve anlatılmak istenilen özellikleri tanımlayan eskizler,

·         Modülün 1/20 yerleşim ve tavan planları, ve yüzey detaylarını anlatan kesitlerin teslimi, 

·         Modülün belli başlı etkinlik (uyuma, yemek, hijyen, depolama) mekanlarından 1/10 ve 1/5 detay teslimi(bu madde tasarımcının tercihine bırakılmıştır, teslim şartlarında tasarımcı bu madde ile sorumlu tutulmamaktadır),

·         3 boyutlu görsellerin teslimi  

 

* Proje Teslimi:

Yarışmacılar teslim projelerini istanbul@icmimarlarodasi.org.tr adresine e-posta olarak teslim edeceklerdir. Projeler 50 MB geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.

 

* Yarışma Sekretaryası İletişim Bilgileri

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, istanbul@icmimarlarodasi.org.tr

 

* Değerlendirme süreci

Yarışma tek aşamalı ulusal bir "fikir projesi" yarışmasıdır. Yarışma, projelerin dijital olarak değerlendirmesi ile gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılan projeler içmimar akademisyen ve profesyonellerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Projelerin değerlendirilmesi, yarışma şartnamesinde yer alan yarışma amaçları ve değerlendirme prensiplerini göz önünde bulundurarak yapılacaktır. Yarışma değerlendirilmesinin sonuçları jüri üyeleri tarafından yazılı raporlarla bildirilecektir.

 

* Değerlendirme prensipleri

Tasarımın;

·         Tasarımın kurgusu ve özgünlüğü;

·         Kullanıcıya, işleve ve ihtiyaçlara uygunluğu;

·         Uygulanabilirliği

·         Yapısal/sistemsel yaklaşımlar (sağlamlık, bir araya geliş ve bitiş detayları)

·         Tasarımın ve sunumun bütünlüğü  (tasarım dili ve yaklaşımının bütünlüğü);

·         Sunum.

 

*Jüri üyeleri ve Raportörlerin İsimleri,

·         Merve Yılmazer

·         Arzu Erçetin

·         Muharrem Subaş

·         Özlem Güven

·         Sezin Tanrıöver

 

* Yarışma Takvimi

·         Yarışma İlanı                                                                                                      15.05.2020

·         Soru – Cevap dönemi                                                                                    18 – 19.05.2020

·         Projelerin dijital teslimi için son tarih                                                      28.05.2020

·         Jüri Değerlendirme                                                                                        30.05.2020

·         Sonuçların açıklanması                                                                                  31.05.2020

 

* Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli:

Yarışma, www.icmimarlarodasi.org.tr, www.arkitera.com, www.yapi.com.tr, ve bu kurumların sosyal medya kanalları üzerinden duyurulmaktadır.

 

* Ödüller:

İlk 3 projeye başarı ödülü verilecektir. Birincilik ödülü 1000TL, ikincilik ödülü 500TL ve üçüncülük ödülü 250TL para ödülü̈ ve tüm katılımcılara katılım sertifikası takdim edilecektir.