HABERLER

29/11/2019 İÇMO ANA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

 

 

24. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARAR İLE DEĞİŞİKLİĞE GİDEN
TMMOB İÇMİMARLAR ODASI ANA YÖNETMELİĞİ 23 KASIM 2019 TARİH
VE 30957 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

 

 

Dünyada ki yeni oluşumlar çerçevesinde İçmimarlık Mesleği de gelişme kat etmektedir. Buna paralel olarak Ülkemiz İçmimarlık eğitimi de bu süreç içerisinde eğitimsel alt yapısını geliştirerek, bugün 60’dan fazla üniversitede her yıl binlerce mezun vermektedir. Oda Yönetimi dünyada ki bu değişim ve gelişime ayak uydurmak, oluşacak yeni üye katılımları ile büyüyüp gelişecek bu yapıya karşı mevzuatını hazırlamak durumundadır. Bu gelişmelere binaen 25.04.2016 Tarih ve 26149 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak ile uygulamaya konulmuş İçmimarlar Ana Yönetmeliğinde, zaman içerisinde karşılaşılan problemlerin çözümlenmesi ve diğer mevzuatlarla uyumlaştırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

 

Değişen şartlar ve ihtiyaçlar dolayısıyla gerek üye hak ve yükümlülükleri gerekse de Oda yapılanması ile ilgili birtakım düzenlemeler yapma ihtiyacı doğmuş, bir kısım düzenlemeleri ise güncellemek gerekmiştir. Bu bakımdan getirilen değişikliklerle üyelerin sahip oldukları bir kısım hakların uygulamada karşılaşılan zorluklarını bertaraf etmek, Oda organlarını daha işlevsel hale getirmek ve uygulamada birlik sağlanabilmesi amacıyla Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odalarının işlev, işleyiş ve amaçlarını, üyelerinin, organlarının görev ve yetkilerini düzenleyen Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği’ne paralel bir biçme kavuşturmak amaçlanmıştır.

 

Bu ve benzeri hususları dikkate alan 24. Dönem Genel Kurulu, bünyesinde oluşturulmuş olduğu komisyonlar tarafından ele alınan İçmimarlar Odası Ana yönetmeliği, yukarıda belirtilmiş olan değişim süreçleri göz önüne alınarak, delege sistemi, yeni şube oluşumu, mali ve idari denetim hususlarında düzenlemeler yapılması gerekliliği ile değişiklikler yapılmıştır.

 

23.11.2019 Tarih ve 30957 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Ana Yönetmeliğimizde en büyük değişiklik, Üye sayımızın 5.000’ i aşması nedeniyle delege sistemine geçilmesi olmuştur. Şubelerimize kayıtlı üye sayısının %5’i oranında, üç kişiden az, yüz kişiden çok olmamak üzere, odaya en az bir yıl kayıtlı olan üyeler arasından seçilen delegeler, Genel Merkez Genel Kurulumuzda Şube üyeleri adına temsil hakkı kazanacaklardır.

 

Genel Merkez ve Bağlı birimlerimizin Genel Kurullarına katılmak ve Seçimlerde Oy kullanabilmeniz için Seçim Kanunu gereğince vatandaşlık numaranızın sistemimizde kayıtlı olması gerekmektedir.

 

Lütfen Genel Merkez ve Bağlı bulunduğunuz Şubeniz ile tarafımıza ulaşarak bilgilerinizi güncelleyiniz. Aksi takdirde Seçim Listelerinde isimleriniz yer alamayacağını bildiririz.

 

Ana Yönetmeliğimiz son hali için tıklayınız…

Ana Yönetmeliğimizde değişen Maddeleri Görmek İçin Tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu