HABERLER

16/10/2018 BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA DÜZENLENECEK SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMLARINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA ODAMIZ GÖRÜŞÜ BAKANLIĞA İLETİLDİ!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğ” 12 Nisan 2018 tarihli ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde Bina Akustiği Uzmanı, “Bina akustiği konusunda akustik proje hazırlayan ve/veya bina akustik ölçümlerini yapan, Bina Akustiği Uzmanlık Sertifikasını haiz uzman” olarak tanımlanmış, uzman olunabilmesi için D1 ve D2 sertifika programlarına katılım koşulu getirilmiş ve bu uzmanın hangi meslek gruplarından olacağı da aynı tebliğin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri” olarak belirtilmiştir. Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te sıklıkla başvurulan temel ölçüm yöntemleri ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ni esas alarak mimari akustik projelendirme ve raporlamada aktif görev alan içmimarların, “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğin” 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında bahsi geçen meslek gruplarına dahil edilmemesi içmimarlara yapılmış büyük bir haksızlıktır. Tebliğin yönlendirdiği D1 ve D2 eğitimlerine katılıp sınavda başarılı olarak sertifika almaya hak kazanan bir içmimar, lisans eğitimi ve tasarım tecrübesi ile Yönetmeliği layıkıyla uygulayacaktır. Söz Konusu Tebliğ’de içmimarların önüne konmuş olan engelin kaldırılmasını yönünde yazımız T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
     
Gönderilen yazı için tıklayınız…