HABERLER

28/12/2017 YÖK Kararı
YÖK Kararı
Bildiğiniz üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ( YÖK ) 27.07.2017 tarihli ve 49900sayılı yazısı ile, 2547 sayılı Kanunun 43 / b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul görüşü de alınarak İçmimarlık ve mimarlık programlarının giriş koşulları ile ders içerik eğitim müfredatının farklılık gösterdiği, meslek unvanlarının, meslek odalarının görev tanımlarının ve icra yetkilerinin farklı olması nedeniyle, içmimarlık mezunlarının mimarlık kadrolarının atanmalarına uygun olmadığına ve 25.01.2012 tarihli ve 2012.3.454 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun kararının iptal edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.


YÖK almış olduğu bu karar ile meslek ayrışımlarını kesinleştirmiştir. Alınan bu karar doğrultunda bundan böyle İçmimarlık Mezunları dışında hiç kimse mesleğimizi icra edemez. Yönetim Kurulumuz söz konusu karar ile birlikte ivedi olarak yapmış olduğu gerek yazışmalar olsun, gerekse Bakanlık ve ilgili daireler ile yüz yüze yapılan ziyaretler gerçekleştirilmiştir.


Yapılan girişimler sonucunda, T.C. Devlet Personel Başkanlığı 23.10.2017 tarihinde yayımlamış olduğu Mütalaası ile YÖK’ ün söz konusu alınan karar tarihine kadar olan dönemde İçmimarlık Programı mezunlarından kamu kurum ve kuruluşlarında münhal bulunan mimar kadrosuna atamaları yapılmış olan meslektaşlarımızın haklarının korunması gerektiği bildirilmiştir.


2018 yılı içinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İçmimar personelinin istihdam edilmesi ve yapıya dair kanunlarda “mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat Projeleri’nin yanı sıra “ İçmimari Proje ” lerin de istenmesi için başta T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere diğer ilgili Bakanlıklar ve ilgili diğer Kurumlar ile görüşmelerimiz devam edecektir. Odamızın ve Mesleğimizin 2018 yılında hak ettiği yetkileri elde edeceğini ümit ediyoruz.


Saygılarımızla,


TMMOB İçmimarlar Odası 
23. Dönem Yönetim Kurulu


T.C. Devlet Personel Başkanlığı Mütalaası için tıklayınız 12