Tarih: 14/04/2018 Saat:09:00
Yer:Ankara Latanya Otel
TMMOB İçmimarlar Odası 24. Olağan Genel Kurulu
TMMOB İçmimarlar Odası 24. Olağan Genel Kurulu, 07 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Selanik Caddesi No: 17 / 11 Kızılay - Çankaya / ANKARA adresinde ekte yer alan gündemle toplanacaktır. Seçimler Yine aynı adreste 08 Nisan 2018 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

07 Nisan 2018 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24. Olağan Genel Kurulumuz çoğunluk aranmamaksızın aynı gündem ile 14 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 09.00’da “Latanya Hotel – Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No. 1 Kavaklıdere - Çankaya ANKARA” adresinde yapılacaktır. Seçimler ise 15 Nisan 2018 Pazar günü “Latanya Hotel – Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No. 1 Kavaklıdere - Çankaya ANKARA” adresinde 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Saygılarımızla, 

TMMOB İçmimarlar Odası 
23. Dönem Yönetim Kurulu GÜNDEM 

1. GÜN – CUMARTESİ
1 - Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

2 - Yönetim Kurulu Başkanı Açılış Konuşması

3 - Faaliyet Raporunun Okunması

4 - Mali Raporun Okunması

5 - Denetim Kurulu Raporlarının Okunması

6 - 23. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Durumun Aklanması

7 - 2018 – 2019 Yılları Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

8 - Genel Merkez ve Şubeler Personel Kadro Cetvelleri ile Kasa Limitlerinin Görüşülmesi, Karara Bağlanması

9 - Üye Aidatları, Oda Hizmet Bedellerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

10 - TMMOB İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliği Değişikliklerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

11 - Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği Değişikliklerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

12 - TMMOB İçmimarlar Odası 23.Dönem Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Yeni Yönetmeliklerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

13 - Mevcut ve Yeni Yönetmelik, Şartname Çalışmaları Yapmak, TMMOB Onayına Sunmak İçin 24.Dönem Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi

14 - Taşınmaz Malların Alımı / Satımı ve Borçlanma için 24.Dönem Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi

15 - Yeni Dönem Çalışmalarına İlişkin Öneriler

16 - Dilek ve Temenniler

17 - Genel Merkez Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB Delegeleri Asil ve Yedek Adaylarının Belirlenmesi Ve İlanı

2. GÜN ( PAZAR )


18 Seçimler -