Top

Hukuki Çalışmalar

Aşağıdaki Tabloda;

İçmimarlar Odalarına bağlı kurum ve kişilerin yürütmüş olduğu hukuki süreçler ve alınmış örnek mahkeme kararlarını bulabilirsiniz.

Hukuki Çalışmalar

No Süreci Yürüten Kurum veya Kişi Mahkeme Karar Metni
1 A.E. İndir
2 İ.Ü. İndir
3 T.S. İndir