Top
HABERLER & DUYURULAR

Haber

08/Kasım/2019 TMMOB İÇMİMARLAR ODASI 24. DÖNEM DANIŞMA KURULU

17 KASIM 2019

10:00 - 17:00


ANKARA TİCARET ODASI

MECLİS TOPLANTI SALONU

 

ÖNLİSANS VE LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARININ

YENİDEN İSİMLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI


TMMOB İçmimarlar Odası olarak 17 Kasım 2019 tarihinde, Ankara Ticaret Odası ( ATO) Meclis Toplantı Salonu Söğütözü, 2180. Cad. 5 / A, Çankaya/Ankara adresinde 10:00 – 17:00 saatleri arasında ÖNLİSANS VE LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARININ YENİDEN İSİMLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI konu başlığı ile Odamız Danışma Kurulunu düzenliyoruz.

Danışma Kurulumuzda alacağımız ortak eylem kararları ile planlayacağımız her türlü girişim eylem, Hukuksal ve Bürokratik Mücadeleyi hep birlikte belirlemek adına tüm meslek üyelerimizi danışma kurulumuza bekliyoruz.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 04 Kasım 2019 tarihinde web siteleri üzerinden yayınladıkları duyuru ile “Ön lisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmesi için çalışmalara başlandığını duyurmuştur.

Mevcut yükseköğretim sisteminde 2.191 adet farklı isimlerde lisans programı bulunmakta olduğu ve konu üzerinde yapılan çalışma sonucunda bazı programların aynı içeriğe, ancak farklı isimlere sahip olduğu tespit edildiği yayınlanmıştır.

Son yıllarda hem eğitim hem de sektörel alanlarda yaşanan değişimlerle birlikte, Ülkemizde 60’dan fazla üniversitede birçok yeni İçmimarlık programının açılmış ve açılmaya da devam etmektedir. Mevcut programların çağın gerekliliklerine göre yenilenmesi fakülte, bölüm ve öğretim elemanlarının mesleki yapılarının meslek gereklilikleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

İçmimar ve İçmimar ve Çevre Tasarımcıları, Üniversitelerin; “Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri” ile birlikte “Güzel Sanatlar”, “Mimarlık”, “Güzel Sanatlar ve Tasarım”, “Güzel Sanatlar ve Mimarlık”, “Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık”, “Mühendislik ve Tasarım”, “Sanat ve Tasarım” son olarak da “Mühendislik ve Doğa Bilimleri” Fakültelerinden de mezun olabilmektedirler.

YÖK tarafından yapılan çalışma ile İçmimar ve İçmimar ve Çevre Tasarımcıları lisans Bölümlerini tek bir Fakülte altında toplamak yerine daha da karmaşık hale getirecek ve anlam veremediğimiz bir şekilde içerisinde mesleğimiz ile uzaktan yakından ilgisi olmayan, Aksesuar Tasarımı, Sahne Kostümü, Moda Tasarımı gibi bölümlerini barındıracak bir şekilde “Moda, İç Mekan, Sahne ve Endüstri Ürünleri Tasarımı” Fakültesi adı altına alınmak istemektedir.

Peki, daha önce mezun olan meslektaşlarımız diploma denklikleri nasıl sağlanacaktır?

Eksik kredileri mevcuda ilave edebilecekler mi? 

Geçmişe yönelik bu fark nasıl kapatılacak?

Kapatıldığını farz edelim diplomalar bugünle denk gelecek mi?

 

İçmimarlık faaliyetleri bireysel sonuç doğuran mesleki hizmetlerden olmayıp kamu güvenliği ile yakından ilgili bir görevdir. İç mekânın işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin yaratıcı düşünceleri Teknik, bilim ve sanat ekseninde estetik değerler katan bir meslek disiplinidir.

 

İçmimar;

ü  Üniversitelerin 4 yıllık İçmimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun, yasa ve ilgili mevzuatta kendisine tanımlanmış görevleri yapan,

ü  TMMOB İçmimarlar Odasına kayıtlı, mesleki faaliyeti kısıtlanmamış, mekân tasarımcısı olarak (hava, kara, su) mekânlarının tasarım kararlarını veren,

ü  İç Mekânların seviyeli ve işlevsel olabilmesine ilişkin problemleri tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını ekleyerek çözen; Mekân tasarlayan, tasarım analizi de yapan, şantiye denetim, yapı sistemleri, estetik, iç mekâna ilişkin yapı bilgisi, donatı, malzeme, ekipman konusunda bilgi veren; İç Mekâna ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak üzere eğitim ve deneyim sahibi olan,

ü  Ülke kaynaklarını koruyan, sağlıklı, güvenli (yangın deprem ve diğer doğal afetler de dâhil olmak üzere), işlevsel ve konforlu mekânlar tasarlayan,

ü  Tasarladığı mekânların nitelikli, işlevsel ve sürdürülebilirliği ile ekonomiye katkı sağlayan, problemleri tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını ekleyerek çözen,

ü  Tasarım analizi yapan, doğru ve nitelikli malzeme seçen, şantiye denetleyen, yapı sistemleri, estetik, iç mekâna ilişkin konstrüksiyon bilgisi olan, donatı, ekipman konusunda bilgi veren;

ü  Mekana ilişkin çizim ve dokümanları hazırlayan, yasa, yönetmelik, standart ve şartnameler ile imar planları doğrultusunda mesleki ölçeği gereği;  ihtiyaç programı, fonksiyon şeması, mekân ilişkileri, ekipman büyüklükleri ve malzeme kullanımını belirten raporlar hazırlama, mekanların tasarım kararlarını verme, mekan içi strüktürel, sabit ve hareketli tüm malzeme seçimini, tasarımını ve projelerini yapma,  disiplinler arası koordinasyonu sağlama, uygulama ve şantiye denetimini yapma, mesleki yetkileri ölçüsünde ruhsat projelerini ve bilgi veren raporları hazırlama yetkilerine sahip meslek mensubudur.

 

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu 

 

...

Haber

19/Ekim/2019 TMMOB İÇMİMARLAR ODASI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ KURULUYOR
21.10.2019
 
Sayın Üyemiz;

25. Olağan Genel Kurulumuzun Delege Sistemi ile yapılacak olmasından dolayı Şube ve Temsilciliğe bağlı olmayan Erzincan, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır illeri ile Adana Şubemize bağlı olan Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa illerini de dahil ederek “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliği’nin” kurulmasına karar verilmiştir.

Alınan karar doğrultusunda Ana Yönetmeliğimizin 58, 59 ve 60. Maddeleri gereği, söz konusu illerde bulunan üyelerimizin oylarıyla belirlenecek olan Temsilciliğin Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi 09 Kasım 2019 tarihinde yapılacaktır. 

TMMOB İçmimarlar Odası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliği’nin 1. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri, 09 Kasım 2019 tarihinde, “Kooperatifler Mah. Ofis Ekinciler Cad Kalender Plaza Kat:9 No:15 Yenişehir/Diyarbakır” adresinde 10:00 – 16:00 saatleri arasında aşağıda yer alan gündemle yapılacaktır.

Gereği için bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
  
TMMOB İçmimarlar Odası
24. Dönem Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1. Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Genel Merkez Yönetim Kurulu Adına Konuşma
3. Temsilcilik Adına Konuşmalar,
4. Dilek ve Temenniler
5. Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Delegeleri İçin Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması,
6. Seçimler. 
...

Haber

03/Ekim/2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ ÖN KAYITLARI BAŞLADI


BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

21 – 22 – 23 – 24 KASIM 2019kesK TARİHLERİ İÇİN

ÖN KAYITLAR ALINMAYA BAŞLANMIŞTIR. 21 – 22 – 23 – 24 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan TMMOB İçmimarlar Odası BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ için ÖNKAYITLAR’ IN alınması başlamıştır.

 

Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunulabilecektir.


Bu çerçevede Temel Bilirkişilik Eğitimlerimiz Genel Merkez Salonumuzda ( Selanik Caddesi No: 17 / 11 Kızılay / ANKARA ) 21 – 22 – 23 ve 24 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 18 Kasım 2019 tarihine kadar tarafımıza gelen ön kayıt başvuru sayısına göre ( en az 15 en fazla 24 ) Bilirkişilik Temel Eğitimi kursu açılacaktır.


Eğitime katılmak isteyen katılımcıların BİLİRKİŞİLİK KATILIM FORMUNU doldurduktan sonra 
bilgi@icmimarlarodasi.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilirkişilik Yönetmeliği gereği eğitim 24 kişi ile sınırlı olup kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. Katılımcı başvuru sayısının fazla olması durumunda bir sonraki eğitim tarihine aktarılacaktır.

 

Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB İçmimarlar Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.

 

Eğitim ücreti: TMMOB Yönetim Kurulu’nun kararı uyarınca Odamız Üyeleri ile TMMOB`ye bağlı diğer Oda  üyeleri için 700,00 TL, TMMOB bağlı oda üyesi olmayanlar için 850,00 TL dir.

 

EĞİTİM SÜRESİ: 4 Gün sürecek olan eğitim süresi, 18 saat teorik, 6 saat pratik olmak üzere toplam 24 DERS SAATTİR. Derslere devam zorunluluğu vardır. Derslerin 1/12‘sine (2 ders) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

 

 KAYIT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1. Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu ( ek )

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. Odamıza bağlı üyelerin aidat borcu olmaması

4. Müracaat edecek olan Mühendis, mimar ve şehir plancıları için Oda üyesi olduğuna dair belge, 

5. TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti ile Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmadığını gösteren belge ile başvurmaları gerekmektedir.

6. Bilirkişilik Eğitimine Başvuracak kişiler Bilirkişilik Eğitim Ücretini T.C. Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi ( Şube Kodu 0919 ) 57209156 -5001 ( IBAN NO: TR89 0001 0009 19 57 2091 5650 01 ) Numaralı hesaba yatırdığına dair dekont ile diğer belgeler ile müracaat etmesi gerekmektedir. (Yapılan ödemelerde, eğitimin adı (Bilirkişilik Temel Eğitimi) ve katılımcının adı-soyadı belirtilmelidir.) Yapılan ödemeleri odayı arayarak teyit ediniz.
7. Eğitim dokümanları ücrete dahildir. Öğle yemeği ücrete dahil değildir.
8. Kayıt iptali eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar ODA‘ya yazılı olarak bildirilmek koşulu ile yapılır. Daha yakın tarihlerde kayıt iptali yapılamaz.

 


BİLİRKİŞİLİK KATILIM FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

...

Haber

25/Eylül/2019 ÖĞRENCİ ÜYE ( GENÇ İÇMO ) YÖNETMELİĞİ


YÖNETİM KURULU’MUZUN 11 EYLÜL 2019 TARİH 31 NUMARALI TOPLANTISINDA

ALINAN 266 SAYILI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.


Bu Yönetmelik Üniversitelerin İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin "Öğrenci Üye" olarak kaydedilmesi esaslarını ve öğrenci üyelerin hak ve yükümlülüklerini kapsamakta, öğrencilerin, öğrenim süreleri boyunca İçmimarlar Odası ile iletişimini, oda ile öğrencilerin ilişkisini güçlendirerek, öğrencilerin oda çalışmalarına katkı vermelerini, aynı şekilde öğrencilerin kendi çalışmalarında da odadan gerekli yardımı, desteği almasını sağlayacaktır.

 Oda, Üniversite ve Öğrenciler ekseninde, Eğitim ve öğretim sorunlarına çözüm üreten çalışmalar ile mesleki ve toplumsal sorumluluklar çerçevesinde ortaya çıkan sorunların çözümünde oda öğrenci ilişkisini artırarak, Bilim ve tekniği toplumsal çıkarlar çerçevesinde kullanan bir anlayışın geliştirilmesini sağlamak ve bu anlamda özerk, demokratik ve bilimsel üniversite taleplerini dile getiren İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencilerinin örgütlülüğünü organize olmaları sağlanacaktır.

Öğrenci Üye (İÇMO Genç) Yönetmeliği İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrenci Üye (İÇMO Genç) Yönetmeliği’nin
yürürlüğe girmesi ile ilgili olarak Genel Başkan Emrah KAYMAK' ın açıklaması;

Merhaba sevgili öğrenci arkadaşlarım... Sizlere söz vermiş olduğumuz gibi Odamızın Öğrenci Yapılanması Olan “İÇMO GENÇ” ‘in tüm hazırlıklarını tamamladık! @icmogenc  Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Yönetmeliğiniz yürürlüğe girdi. Şimdi hızlıca öğrenci örgütlülüğümüzü yapılandırıp ODAMIZ çatısı altında birlikte sevgi, saygı kuralları çerçevesinde emeklerimizi paylaşmanın zamanı. Her zaman dediğim gibi bizler sizlerin emanetçileriyiz! İÇMO GENÇ örgütlülüğünden yetişecek arkadaşlarımın ileride bizlerin görevlerini devir alarak; meslek onur ve haklarımızla birlikte İÇMİMARLAR ODASINI ve ÜLKEMİZİ daha güzel  taşayacaklarından en ufak bir şüphem yok. Sizlere emanet etmekten gurur duyduğumuz “İÇMO GENÇ” yapılanmamızın hazırlığında emeği geçen başta; 24. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerim, Şube Yönetim Kurullarım, Değerli Akademisyenlerimiz ve en büyük pay sahibi olan ÖĞRENCİ arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler... SİZ VARSANIZ BİZDE VARIZ!..  İÇMO GENÇ içinde görev alacak olan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. 

Emrah KAYMAK
Genel Başkan


...

Haber

23/Ağustos/2019 im2019 Ulusal İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması başvurularında SON TARİH 30 AĞUSTOS 2019!

Sevgili İçmimarlık Öğrencileri,


Geçtiğimiz yıl birincisi MEF Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün ev sahipliğinde düzenlenen im Ulusal İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması’nın ikincisi, TMMOB İçmimarlar Odası adına İstanbul Şubesi’nin ortaklığıyla bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde gerçekleşecektir.  

 

Yarışma başvuruları www.im2019.org adresinden elektronik olarak yapılmaktadır. Katılım koşulları ve diğer tüm merak ettikleriniz için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

Yarışmanın takvimi:                                                    

  • Projelerin dijital teslimi için son tarih                               30 Ağustos 2019
  • Projelerin dijital değerlendirmesi (ön eleme)                         Eylül 2019
  • Jüri Değerlendirmesi [BAU KUZEY KAMPUS]                    Ekim 2019
  • Ödül Töreni ve Kolokyum [BAU KUZEY KAMPUS]             Ekim 2019
...
ETKİNLİKLER