Top
HABERLER & DUYURULAR

Haber

02/Aralık/2019 TMMOB İÇMİMARLAR ODASI İSTANBUL ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTISI

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu 28.12.2019 Cumartesi günü Saat 10:00’da aşağıda yer almakta olan gündem ile “Kocatepe Mah. Şehit Muhtar Bey Cad. Tokatlı Apt. No:33 Kat:2 D:5 Beyoğlu-Taksim/İstanbul” adresinde, seçimleri ise 29.12.2019 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında aynı adreste yapacaktır.

 

28.12.2019 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamaması durumunda, çoğunluk aranmaksızın İstanbul Şube 14.Olağan Genel Kurulunu 04 Ocak 2020 Cumartesi günü aynı gündem ile 12:00- 18:00 Saatleri arasında “Mercure İstanbul The Plaza Bosphorus Balmumcu, Barbaros Blv. No 165, Beşiktaş/İstanbuladresinde, seçimler ise 05 Ocak 2020 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatlerinde “Mercure İstanbul The Plaza Bosphorus Balmumcu, Barbaros Blv. No 165, Beşiktaş/İstanbul“ adresinde yapılacaktır.

 

Sayın üye ve meslektaşlarımıza duyururuz.

 

 

Gündem,

 

1.      Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2.      Şube Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması

3.      Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması

4.      Faaliyet Raporunun Okunması

5.      Mali Raporun Okunması

6.      Denetim Kurulu Raporlarının Okunması

7.      13. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet, Mali ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı aklanması

8.      Genel Merkez Genel Kuruluna sunulmak üzere 2020 – 2021 Yılları Tahmini Bütçesinin görüşülmesi

9.      Yeni Dönem çalışmaları için ilkelerin saptanması

10.  Dilek ve temenniler.

11.  Yönetim Kurulu asil ve yedek, Genel Merkez Delegeleri asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve ilanı

12.   İkinci Gün – Seçimler (Pazar)

...

Haber

29/Kasım/2019 İÇMO ANA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

 

 

24. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARAR İLE DEĞİŞİKLİĞE GİDEN
TMMOB İÇMİMARLAR ODASI ANA YÖNETMELİĞİ 23 KASIM 2019 TARİH
VE 30957 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

 

 

Dünyada ki yeni oluşumlar çerçevesinde İçmimarlık Mesleği de gelişme kat etmektedir. Buna paralel olarak Ülkemiz İçmimarlık eğitimi de bu süreç içerisinde eğitimsel alt yapısını geliştirerek, bugün 60’dan fazla üniversitede her yıl binlerce mezun vermektedir. Oda Yönetimi dünyada ki bu değişim ve gelişime ayak uydurmak, oluşacak yeni üye katılımları ile büyüyüp gelişecek bu yapıya karşı mevzuatını hazırlamak durumundadır. Bu gelişmelere binaen 25.04.2016 Tarih ve 26149 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak ile uygulamaya konulmuş İçmimarlar Ana Yönetmeliğinde, zaman içerisinde karşılaşılan problemlerin çözümlenmesi ve diğer mevzuatlarla uyumlaştırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

 

Değişen şartlar ve ihtiyaçlar dolayısıyla gerek üye hak ve yükümlülükleri gerekse de Oda yapılanması ile ilgili birtakım düzenlemeler yapma ihtiyacı doğmuş, bir kısım düzenlemeleri ise güncellemek gerekmiştir. Bu bakımdan getirilen değişikliklerle üyelerin sahip oldukları bir kısım hakların uygulamada karşılaşılan zorluklarını bertaraf etmek, Oda organlarını daha işlevsel hale getirmek ve uygulamada birlik sağlanabilmesi amacıyla Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odalarının işlev, işleyiş ve amaçlarını, üyelerinin, organlarının görev ve yetkilerini düzenleyen Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği’ne paralel bir biçme kavuşturmak amaçlanmıştır.

 

Bu ve benzeri hususları dikkate alan 24. Dönem Genel Kurulu, bünyesinde oluşturulmuş olduğu komisyonlar tarafından ele alınan İçmimarlar Odası Ana yönetmeliği, yukarıda belirtilmiş olan değişim süreçleri göz önüne alınarak, delege sistemi, yeni şube oluşumu, mali ve idari denetim hususlarında düzenlemeler yapılması gerekliliği ile değişiklikler yapılmıştır.

 

23.11.2019 Tarih ve 30957 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Ana Yönetmeliğimizde en büyük değişiklik, Üye sayımızın 5.000’ i aşması nedeniyle delege sistemine geçilmesi olmuştur. Şubelerimize kayıtlı üye sayısının %5’i oranında, üç kişiden az, yüz kişiden çok olmamak üzere, odaya en az bir yıl kayıtlı olan üyeler arasından seçilen delegeler, Genel Merkez Genel Kurulumuzda Şube üyeleri adına temsil hakkı kazanacaklardır.

 

Genel Merkez ve Bağlı birimlerimizin Genel Kurullarına katılmak ve Seçimlerde Oy kullanabilmeniz için Seçim Kanunu gereğince vatandaşlık numaranızın sistemimizde kayıtlı olması gerekmektedir.

 

Lütfen Genel Merkez ve Bağlı bulunduğunuz Şubeniz ile tarafımıza ulaşarak bilgilerinizi güncelleyiniz. Aksi takdirde Seçim Listelerinde isimleriniz yer alamayacağını bildiririz.

 

Ana Yönetmeliğimiz son hali için tıklayınız…

Ana Yönetmeliğimizde değişen Maddeleri Görmek İçin Tıklayınız.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu

 

 

 

...

Haber

22/Kasım/2019 MESLEĞİNE SAHİP ÇIK

ÖNLİSANS LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARININ YENİDEN İSİMLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI
HAKKINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU’NA GÖRÜŞ BİLDİRMEK İSTEYEN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE


MESLEĞİNE SAHİP ÇIK,

DİLEKÇENİ İMZALA YÖK’E TABLOLAR İLE GÖNDER


Bildiğiniz üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından mevcut “Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” ile ilgili yeni çalışma başlatılmıştır.

Mevcut düzenlemeler hakkında Üniversitelerin bünyelerindeki mevcut programlara ilişkin görüş ve önerileri akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, odaların, meslek örgütlerinin, iş çevreleri ve diğer paydaşlardan istemektedir.

İçmimarlık Lisans Diploma Programı ile İç Mekân Tasarımı adı ile düzenlemesi yapılan Önlisans Diploma Programı hakkında ki görüşlerimiz, 17 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz geniş katılımlı Danışma Kurulumuzda alınan karar doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderilmiştir.

Sözkonusu görüşlerimizi kamuoyu oluşturmak adına aşağıda belirtilen dilekçe ile birlikte örnek formata göre hazırlanmış tabloları prsiniflama@yok.gov.tr adresine, 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar e-posta yoluyla iletilmesi rica olunur.

ÖRNEK DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ (Word Dosyası)
YÖK ÇALIŞMASI OLAN LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI GÖRÜŞ VE ÖNERİMİZ İÇİN TIKLAYINIZ (Excel Dosyası)

...

Haber

21/Kasım/2019 “Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması”

 

SAYIN ÜYEMİZ;

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 04 Kasım 2019 tarihinde web siteleri üzerinden yayınladıkları duyuru ile “Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmesi için çalışmalara başlandığını duyurmuştur.

Mevcut düzenlemeler hakkında Üniversitelerin bünyelerindeki mevcut programlar başta olmak üzere taslak çalışmada yer alan bütün programlara ilişkin görüş ve önerileri akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, odaların, meslek örgütlerinin, iş çevreleri ve diğer paydaşlardan istemekte olup, görüş bildirme için son gün 25 Kasım 2019 tarihidir.

Yönetim Kurulumuz ve Eğitim Komisyonumuz tarafından, ICSED kapsamında askıya çıkartılan, taslak incelenmiş, Konunun İçmimarlık mesleğinin tüm paydaşlarını ilgilendirmesi nedeni ile Yönetim Kurulumuzun 07.11.2019 tarih ve 36 / 314 sayılı kararı ile TMMOB İçmimarlar Odası Danışma Kurulunun toplanmasına karar verilmiştir.

TMMOB İçmimarlar Odası 17 Kasım 2019 tarihinde, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Toplantı Salonu’nda Danışma Kurulunu toplamıştır. Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Şubelerimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, İl ve İlçe Temsilcilerimiz, Üyelerimiz, İçmimarlık Bölümlerinde eğitim veren Akademisyenlerimiz ile Öğrencilerimiz ile birlikte geniş katılımlı Danışma Kurulumuzun sonuç bildirgesinde aldığı karar neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na 20.11.2019 Tarih ve 2019 / 384 Sayılı Yazımız ile görüşlerimiz gönderilmiştir.

 Lisans Diplomaları Programları için Önerimiz;

 “073 Dar Alan "Tasarım ve Yapı" şeklinde revize edilip, içine diğer tasarım alanları da dahil edilmelidir. 0730 Ayrıntılı Alan  "Tanımlanmamış Tasarım Alanı" olarak revize edilmesi önerilmektedir.  0731 Ayrıntılı Alan "Tasarım" şeklinde tanımlanıp İçmimarlık, Endüstriyel Tasarım vb. yapıya yönelik faaliyet gösteren diğer tasarım disiplinleri de dahil edilerek, yapı alanındaki tasarım ve mimarlık alanları birbirinden koparılmamalıdır.”

 “İçmimarlık ve Endüstriyel Tasarım disiplinlerinin yapılı çevre ile olan yakın ilişkisi, eğitim müfredat yapıları ve uygulama pratiği dikkate alındığında diğer tasarım disiplinleri ile olduğu kadar Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir Planlama vb. bölümlerle bağlının kopartılmaması gerekmektedir. BU NEDENLE TASARIM ANA BAŞLIĞI ALTINDA TÜM BU TASARIM DİSİPLİNLERİNİN TOPLANMASI ÖNERİLMEKTEDİR. Kavramsal karışıklıkların önüne geçilebilmesi için Lisans Program Adları ile Ayrıntılı alan ve Dar Alan isimlerinin aynı olmaması gerekmektedir. Bu nedenle Geniş Alan, Dar Alan ve Ayrıntılı Alan başlıklarında TASARIM şemsiye terminolojisinin kullanımı daha doğru olacaktır.  Lisans Program Adı olarak da İÇMİMARLIK önerilmektedir.”

 Önlisans Diplomaları Programları için Önerimiz;

“07 kodlu Geniş Alan adının TASARIM; MÜHENDİSLİK, İMALAT VE YAPI olarak revize edilmesi; 073 Dar Alanın, TASARIM VE YAPI olarak revize edilmesi önerilmektedir. İç Mekan Tasarımı programının 0732 Bina Türü Yapılar ve İnşaat Mühendisliği ayrıntılı alanına taşınması ve 005.0732.009 yeni kod ile programın altına alınması gerekmektedir. "İç Mekan Tasarımı" programının adının "İnce Yapı Teknikerliği" olarak değiştirilmesi uygundur.”

“İç Mekan Tasarımı programının program öğretim programları ile 0732  Bina Türü Yapılar ve İnşaat Mühendisliği alanı ile uyumludur. İç Mekan Tasarımı programı ile Bina Türü Yapılar ve İnşaat Mühendisliği programlarının öğretim programları örtüşmektedir. Programın "İnce Yapı Teknikerliği" adı altında olması gerekmektedir. İçmimarlık mesleğinin tasarım ve uygulama boyutundaki bilgi birikiminin önlisans düzeyinde  verilmesi mümkün değildir. 2 yıllık program, tasarım esaslı eğitim değil, uygulama ve teknik esaslı eleman yetiştirebilmektedir. Bu nedenlerden ötürü "İnce Yapı Teknikerliği" bu programı daha doğru tanımlamaktadır.”

TMMOB İçmimarlar Odası olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan “Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” çalışmaları ile ilgili konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Tüm gelişmelerden üyelerimiz ve meslek paydaşlarımıza bilgilendirmeler yapılacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu

 

...

Haber

08/Kasım/2019 TMMOB İÇMİMARLAR ODASI 24. DÖNEM DANIŞMA KURULU

17 KASIM 2019

10:00 - 17:00


ANKARA TİCARET ODASI

MECLİS TOPLANTI SALONU

 

ÖNLİSANS VE LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARININ

YENİDEN İSİMLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI


TMMOB İçmimarlar Odası olarak 17 Kasım 2019 tarihinde, Ankara Ticaret Odası ( ATO) Meclis Toplantı Salonu Söğütözü, 2180. Cad. 5 / A, Çankaya/Ankara adresinde 10:00 – 17:00 saatleri arasında ÖNLİSANS VE LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARININ YENİDEN İSİMLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI konu başlığı ile Odamız Danışma Kurulunu düzenliyoruz.

Danışma Kurulumuzda alacağımız ortak eylem kararları ile planlayacağımız her türlü girişim eylem, Hukuksal ve Bürokratik Mücadeleyi hep birlikte belirlemek adına tüm meslek üyelerimizi danışma kurulumuza bekliyoruz.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 04 Kasım 2019 tarihinde web siteleri üzerinden yayınladıkları duyuru ile “Ön lisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmesi için çalışmalara başlandığını duyurmuştur.

Mevcut yükseköğretim sisteminde 2.191 adet farklı isimlerde lisans programı bulunmakta olduğu ve konu üzerinde yapılan çalışma sonucunda bazı programların aynı içeriğe, ancak farklı isimlere sahip olduğu tespit edildiği yayınlanmıştır.

Son yıllarda hem eğitim hem de sektörel alanlarda yaşanan değişimlerle birlikte, Ülkemizde 60’dan fazla üniversitede birçok yeni İçmimarlık programının açılmış ve açılmaya da devam etmektedir. Mevcut programların çağın gerekliliklerine göre yenilenmesi fakülte, bölüm ve öğretim elemanlarının mesleki yapılarının meslek gereklilikleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

İçmimar ve İçmimar ve Çevre Tasarımcıları, Üniversitelerin; “Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri” ile birlikte “Güzel Sanatlar”, “Mimarlık”, “Güzel Sanatlar ve Tasarım”, “Güzel Sanatlar ve Mimarlık”, “Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık”, “Mühendislik ve Tasarım”, “Sanat ve Tasarım” son olarak da “Mühendislik ve Doğa Bilimleri” Fakültelerinden de mezun olabilmektedirler.

YÖK tarafından yapılan çalışma ile İçmimar ve İçmimar ve Çevre Tasarımcıları lisans Bölümlerini tek bir Fakülte altında toplamak yerine daha da karmaşık hale getirecek ve anlam veremediğimiz bir şekilde içerisinde mesleğimiz ile uzaktan yakından ilgisi olmayan, Aksesuar Tasarımı, Sahne Kostümü, Moda Tasarımı gibi bölümlerini barındıracak bir şekilde “Moda, İç Mekan, Sahne ve Endüstri Ürünleri Tasarımı” Fakültesi adı altına alınmak istemektedir.

Peki, daha önce mezun olan meslektaşlarımız diploma denklikleri nasıl sağlanacaktır?

Eksik kredileri mevcuda ilave edebilecekler mi? 

Geçmişe yönelik bu fark nasıl kapatılacak?

Kapatıldığını farz edelim diplomalar bugünle denk gelecek mi?

 

İçmimarlık faaliyetleri bireysel sonuç doğuran mesleki hizmetlerden olmayıp kamu güvenliği ile yakından ilgili bir görevdir. İç mekânın işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin yaratıcı düşünceleri Teknik, bilim ve sanat ekseninde estetik değerler katan bir meslek disiplinidir.

 

İçmimar;

ü  Üniversitelerin 4 yıllık İçmimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun, yasa ve ilgili mevzuatta kendisine tanımlanmış görevleri yapan,

ü  TMMOB İçmimarlar Odasına kayıtlı, mesleki faaliyeti kısıtlanmamış, mekân tasarımcısı olarak (hava, kara, su) mekânlarının tasarım kararlarını veren,

ü  İç Mekânların seviyeli ve işlevsel olabilmesine ilişkin problemleri tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını ekleyerek çözen; Mekân tasarlayan, tasarım analizi de yapan, şantiye denetim, yapı sistemleri, estetik, iç mekâna ilişkin yapı bilgisi, donatı, malzeme, ekipman konusunda bilgi veren; İç Mekâna ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak üzere eğitim ve deneyim sahibi olan,

ü  Ülke kaynaklarını koruyan, sağlıklı, güvenli (yangın deprem ve diğer doğal afetler de dâhil olmak üzere), işlevsel ve konforlu mekânlar tasarlayan,

ü  Tasarladığı mekânların nitelikli, işlevsel ve sürdürülebilirliği ile ekonomiye katkı sağlayan, problemleri tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını ekleyerek çözen,

ü  Tasarım analizi yapan, doğru ve nitelikli malzeme seçen, şantiye denetleyen, yapı sistemleri, estetik, iç mekâna ilişkin konstrüksiyon bilgisi olan, donatı, ekipman konusunda bilgi veren;

ü  Mekana ilişkin çizim ve dokümanları hazırlayan, yasa, yönetmelik, standart ve şartnameler ile imar planları doğrultusunda mesleki ölçeği gereği;  ihtiyaç programı, fonksiyon şeması, mekân ilişkileri, ekipman büyüklükleri ve malzeme kullanımını belirten raporlar hazırlama, mekanların tasarım kararlarını verme, mekan içi strüktürel, sabit ve hareketli tüm malzeme seçimini, tasarımını ve projelerini yapma,  disiplinler arası koordinasyonu sağlama, uygulama ve şantiye denetimini yapma, mesleki yetkileri ölçüsünde ruhsat projelerini ve bilgi veren raporları hazırlama yetkilerine sahip meslek mensubudur.

 

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu 

 

...
ETKİNLİKLER